Organizace příbuzných duševně nemocných
 • Sympathea
  Sympathea
  Vítáme Vás na stránkách obecně prospěšné společnosti SYMPATHEA, o.p.s. - celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných, která vznikla v roce 2003 v Praze. SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice. Jestliže duševně nemocný najde své místo ve společnosti, kde žije, je to dobré nejen pro duševně nemocného, ale i pro tuto společnost.

Sympathea je celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných, která vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2003 v Praze. Aktivity Sympathey můžeme rozdělit na pražské (poradna, linka atd.), a na ty, které prezentují zájmy a činnosti příbuzenských aktivit v celé ČR (přednášky, lobbying, poradenství atd.). Organizace je od svého vzniku nezisková společnost, pro kterou pracují většinou příbuzní duševně nemocných.

Poslední novinky

 • Pozvánka a termíny schůzek ve Školské 2020 (Aktuality) 2020-03-06 22:00:12

  POZVÁNKA NA tzv. PSYCHOTERAPII PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH Za laskavého přispění (jak doufám) Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na...

 • Prohlášení na podporu reformy psychiatrické péče (Aktuality) 2020-03-06 21:52:54

  Jako lidé se zkušeností s duševním onemocněním a současně se zkušeností se současným modelem péče o duševní zdraví, chceme vyjádřit podporu probíhající reformě péče o duševní zdraví. Tuto reformu vnímáme jako nezbytnou pro zlepšení péče a vybudování komplexního systému, který bude zahrnovat také prevenci...

 • Upoutávka na 2. plzeňskou konferenci o recovery! (Aktuality) 2019-11-26 21:17:00

  11.-12. února 2020 je v Plzni Mezinárodní konference o zotavení www.recovery2020.cz. Z Prahy promluví nebo vede workshopy Johan Pfeiffer, Martin Hollý, Pavel Říčan, Michal Kašpar, Miro Pastucha, … k tomu mraky cizinců. Tak srdečně zveme! Mgr. Mgr. Martin Fojtíček Ledovec, z.s., Ledce 1, 330...

 • Autorka knih pro rodinné příslušníky, poradkyně a blogerka Janine Berg-Peer v Praze! (Aktuality) 2019-11-26 21:02:49

  Janine Berg – Peer se svou dcerou Henriette byla 11.11.2019 milým hostem společného semináře CRPDZ a Sympathey, pořádaného v Praze pro rodinné příslušníky duševně nemocných z celé republiky. Mistrně překládala paní Veselá (na fotografii uprostřed). Janine (žije v Berlíně) napsala pro rodinné...

 • Schizofrenie - příručka pro pečovatele (Činnost evropské organizace EUFAMI) 2019-07-20 17:22:13

  Nejste na to sami! Příručka provází a podporuje ty, kteří se starají o lidi onemocnělé schizofrenií. Prostřednictvím příběhů rodin se dozvíte, jak pečovat o zdraví člověka se schizofrenií, ale i o vaše zdraví, nebo o tom, jak se připravit na návštěvu u lékaře a jak se vypořádat se stigmatem tohoto...

 • Rozhovor Daniely Schreyer s Dr. Rainerem Stroblem (Překlady) 2019-05-22 19:33:23

  Předkládáme vám zajímavý rozhovor s Dr. Rainerem Stroblem, rakouským sociálním psychiatrem. Řada informací z rozhovoru by byla pro rodiče lidí s duševním onemocněním velmi užitečná, zvláště když by se k nim dostala co nejdříve po výskytu duševního onemocnění. Letitá lékařská zkušenost Dr. Strobla a...

 • Překlad rozhovoru s lékařkou Sabine z časopisu KONTAKT (Překlady) 2019-03-03 18:09:12

  "Uvádíme překlad rozhovoru s mladou lékařkou Sabine, která navzdory svému onemocnění schizofrenií vystudovala medicínu. Pracuje nyní jako peer-poradkyně v organizaci lidí s duševním onemocněním Pro mente Vídeň. V článku uvedeném v časopisu KONTAKT rakouské organizace pečujících HPE, který...

 • Prohlášení zástupců organizací rodinných příslušníků (Aktuality) 2018-12-02 16:41:34

  Zásadně odsuzujeme účelové zneužití informací spojených s duševním onemocněním syna premiéra Babiše k politickým a tahanicím. Takové jednání silně poškozuje lidi s duševním onemocněním, jejich rodinné příslušníky a celou psychiatrickou péči s probíhající reformou. Zástupci organizací rodinných...

 • Výroční sjezd delegátů EUFAMI v Leuvenu dne 2.6.2018 (Aktuality) 2018-07-15 15:52:38

  Sjezdu EUFAMI (Evropské federace rodičovslých organizací), který se koná každý rok, se letos zúčastnilo 25 delegátů rodičovských organizací z Evropy. V dopoledním programu bylo mj. schvalování rozpočtu, výroční zprávy, pracovního plánu EUFAMI a kongres, který se bude příští rok konat ve Finsku. Došlo...

 • Nová výkonná ředitelka EUFAMI (Aktuality) 2018-01-28 19:01:41

  Novou výkonnou ředitelkou EUFAMI od 22. 1. 2018 se stala Margaret Walker. Margaret Walker dříve pracovala v sociálních a zdravotních službách na různých pozicích včetně organizací pracujících pro EU. Přejeme paní Walker hodně úspěchů v prosazování potřeb rodinných příslušníků osob s duševním...

 • Školící pobyt Poděbrady 2017 (Aktuality) 2017-12-11 20:07:01

  Sympathea, o.p.s. dostala na rok 2017 od Ministerstva zdravotnictví příspěvek na uspořádání školícího pobytu. Pobyt s přednáškami se konal v Poděbradech 24.-26.11. a byl určen rodinným příslušníkům lidí s vážným duševním onemocněním a jejich dětem z celé ČR. Záměrem školení bylo dozvědět se (mimo...

 • Podpora pro rodinné příslušníky lidí s duševní nemocí (Aktuality) 2017-11-11 10:37:06

  Vážení rodinní pečovatelé, potřebujete více informací o duševním onemocnění, možnostech léčby a zotavení, o systému služeb? Chcete se dozvědět více o tom, jaká máte prava, sdílet své potřeby s ostatními rodinnými příšlušníky a odborníky s vlastní zkušeností s duševní nemocí? Více v přiložených...

 • Aktuality z EUFAMI – říjen 2017 (Aktuality) 2017-10-18 06:06:02

  Členové výboru EUFAMI se setkali 22. září s cílem vytvořit strategii federace na léta 2019-2021. Více se dočtete v následujícím zpravodaji. 10. říjen je Světovým dnem duševního zdraví se zaměřením v tomto roce na duševní zdraví na pracovišti. EUFAMI přispěla svou vlastní kapitolou ke zprávě Světové...

 • Pacientská rada Ministerstva financí (Aktuality) 2017-10-18 05:59:45

  Sdělujeme, že do Pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví byly jako zástupci jediného zdravotního postižení přijaty dvě zástupkyně za duševně nemocné. Za klienty členka organizace Kolumbus paní Lacinová a za rodinné příslušníky paní Kolmanová z Ondřeje. Bližší na stránkách www.mzcr.cz...

 • První Pacientská konference (Aktuality) 2017-10-18 05:57:13

  Dne 4.října 2017 se konala historicky první Pacientská konference, spolupořádaná pacientskými organizacemi Dialogos a Kolumbus a rodičovskou organizací Sympathea. Pacientská konference měla velký úspěch a nebývalou návštěvnost. Jeden z organizátorů, Zbyněk Roboch ze spolku Dialogos, umístil...

 • Ředitelka EUFAMI v Praze (Aktuality) 2017-07-02 20:08:06

  Aagje Ieven, výkonná ředtelka EUFAMI, se zúčastnila konference o evropské mládeži v Praze. Dne 22. 6. 2017 se s ní setkala Jana Poljaková. Představila Aagje práci Sympathey a SPDN v souvislosti s Reformou psychiatrické péče. Aagje mluvila o chystaných oslavách 25 let od vzniku EUFAMI v prosinci...

 • Smuteční oznámení (Aktuality) 2017-02-15 19:09:55

  Vážení přátelé, s lítostí Vám oznamuji, že nás v pondělí 30.1. 2017 navždy opustil Jan F. Jaroš, ředitel Kolumbu. Vždy se usilovně snažil o destigmatizaci a zplnomocnění duševně nemocných. Věnujte prosím tichou vzpomínku jeho památce. Níže je smuteční oznámení a foto z rozloučení.

 • Zpráva ze setkání na téma stavu reformy psychiatrické péče (Aktuality) 2016-12-24 07:50:42

  Na PK Ke Karlovu proběhlo 14.12.2016 setkání uživatelů psych. péče se zástupci výboru PS ČLS JEP. Úvodní slovo přednesl nový předseda PS ČLS JEP doc. Martin Anders, ve kterém informoval o předpokladu pokračování v již rozpracovaných projektech: centra duševního zdraví, kdy v prvé fázi půjde o 5...

 • Dublinská deklarace (Překlady) 2016-12-24 07:36:04

  Překlad

 • Rodinní pečovatelé o osoby se schizofrenií jsou skrytými pracovními silami v bodě zlomu (Překlady) 2016-12-24 07:31:48

  Překlad

 • Zpráva o vystoupení v poslanecké sněmovně 1.11.2016 (Aktuality) 2016-11-23 05:54:27

  Dne 1.11.2016 se konala v Poslanecké sněmovně konference s názvem Společnost a duševně nemocní pod záštitou místopředsedkyně Zdravotního výboru paní Radky Maxové a její asistentky a ředitelky Inkluze, z.ú., paní Štěpánky Vajnerové. Po skončení konference slíbila paní poslankyně Maxová, že se se...

 • Prohlášení Platformy pro transformaci péče o duševně nemocné (Aktuality) 2016-07-17 08:24:30

  "Najde-li člověk s duševním onemocněním své místo ve společnosti, je to přínos nejen pro něho, ale pro celou společnost." Platforma pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním, která je seskupením zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací, i...

 • Zpráva o činnosti rodičovské skupiny - Informace o ID (Rodiče sobě) 2016-07-17 08:20:26

  Přednášela vedoucí odboru ID paní Irena Tolarová. Pokud duševně nemocný byl diagnostikován až po 18 roku a má plný důchod jen kolem 3500,--CZK, je možno si nechat vystavit potvrzení od jeho ošetřujícího lékaře, že nemoc se už rozeběhla před 18 rokem života a znovu zažádat o ID. Pokud nesouhlasím s...

 • Zpráva o činnosti rodičovské skupiny - Začlenění duševně nemocných (Plzeň) 2016-07-17 08:19:46

  Přednášel ředitel Ledovce pan Martin Fojtíček. Je důležité brát nemocné jako rovné sobě. Nestigmatizovat je. Nabízet pomocnou ruku a nevzdávat to, i když z počátku se setkáme třeba s odmítnutím. Většina duševně nemocných se dříve či později zapojí do aktivity. Měli bychom si brát poučení z ciziny,...

 • Výroční členská schůze EUFAMI 2016 (Aktuality) 2016-06-29 19:44:50

  Dne 28. 5. 2016 se v Leuvenu, Belgie, konala výroční schůze členských organizací Evropské federace organizací rodinných příslušníků duševně nemocných EUFAMI. Sympathea je jejím členem od r. 2006. V EUFAMI došlo k výrazné „genderové“ změně na postu prezidenta (Berta Johnsona nahradila Miia Männikkö z...

 • Zpráva o přednášce na PK Ke Karlovu ze dne 30.3.2016 na téma CDZ (Aktuality) 2016-04-07 20:33:42

  Přítomní odborníci: MUDr. Uhrová, MUDr. Hollý, MUDr. Papežová a MUDr. Vevera, Přednášející: MUDr. Hollý a MUDr. Papežová - Seznámení s rolí Center duševního zdraví (CDZ) Účel CDZ - včasná detekce a analýza psychózy, příznaky psychózy, krizové centrum, alespoň půl úvazku psychologa a psychiatra -...

 • 1. česká mezinárodní konference o recovery (Aktuality) 2016-02-28 21:42:54

  Dne 23.2.2016 se konala v Moving Station v Plzni 1. česká mezinárodní konference o recovery (úzdravě) pořádaná Ledovcem Plzeň. Byly uvedeny tři skvělé přednášky (Marka Raginse z Kalifornie, Zsolta Bugarszkiho z Estonska a Martina Hollého, řed. PNB). Zaznělo v nich hodně užitečných postřehů,...

 • Přednáška řed. PNB MUDr. Hollého (Aktuality) 2015-12-16 07:35:16

  Dne 16.12.2015 se koná ve Vondráčkově posluchárně PK Ke Karlovu přednáška pro veřejnost. Téma: Zdravotnický ombudsman.

 • Přednáška MUDr. Hollého (Aktuality) 2015-10-06 19:34:18

  Dne 16.9. se konala pravidelná přednáška určená pro pečovatele, uživatele a laickou veřejnost na Psychiatrické klinice Ke Karlovu, tentokrát o stagnující transformaci psychiatrické péče v ČR. Přednášejícím byl ředitel PN Bohnice MUDr. Martin Hollý.

 • Článek ke konferenci JDE TO (Aktuality) 2015-10-06 18:03:02

  Dne 17.9. se v Praze 5, v Drtinově ulici, konala konference JDE TO. Konferenci pořádala ČAPZ a hlavní jejím posláním byla DESTIGMATIZACE. Viz přiložený článek ČR se potýká s problémem péče o duševně nemocné:...

 • Pozvánka na autorské čtení (Hranice na Moravě) 2015-09-22 19:57:40

  Městská knihovna Hranice pořádá besedu s autorským čtením v rámci celostátního programu "Rodiče sobě" pod patronátem České asociace pro psychické zdraví: "VE STÍNECH ZA ZRCADLEM aneb O ŽIVOTĚ S PSYCHÓZOU" Podrobnosti najdete v pozvánce...

 • Laická poradna pro blízké nemocných psychózou (Laická poradna) 2015-06-30 19:20:25

  Jsme vděčni, že spolek Ondřej zajišťuje laickou poradnu pro blízké nemocných psychózou. Útěchu, zkušenosti, rady a naději poskytuje empatická dáma, která je sama maminkou již 20 let nemocného syna. http://www.sympathea.cz/o-nas/spolupracuji-s-nami telefonní kontakt: 723 942 835

 • Podporují nás (Podporují nás) 2015-06-03 21:14:21

  Oceňujeme, že nás podporují tyto organizace:   Česká asociace pro psychické zdraví Organizace uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých, poskytovatelů této péče a širší veřejnosti www.capz.cz Sympathea, o. p. s. celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných www.sympathea.cz Spolek Péče o...

 • Spolupracujeme (Spolupracují s námi) 2015-06-03 21:07:32

  Velmi rádi spolupracujeme s těmito organizacemi: Domov na hradě Rychmburk Celoroční pobytové zařízení pro osoby s chronickým duševním onemocněním starší 18 let, které potřebují ubytování, pomoc s léčbou a s péčí o vlastní osobu www.rychmburk.cz Terapeutická komunita Mýto Pobytového zařízení v...

 • KODEX (Kodex) 2015-06-03 20:55:41

  Motto: Pomáháme sobě, abychom mohli pomáhat svým blízkým Myslíme na sebe – na svůj cíl. Uvědomujeme si, že každý jsme zodpovědný sám za sebe. Vzájemný respekt Na schůzky chodíme včas, případně se omlouváme. Při schůzkách vypínáme vyzvánění u mobilního telefonu. Každý má právo na svůj názor – pokud...

 • Pozvánka na setkání 19. května (Hradec Králové) 2015-05-01 09:55:48

  Členové spolku Soutok, zapojeného do projektu Rodiče sobě, se sešli 21.dubna. Přívítali jsme mezi sebou 2 nové maminky a vyslechli jsme přednášku sociální pracovnice o možnostech sociálních dávek a sociálních zařízení pro psychotické pacienty. Zveme rodiče duševně nemocných na naše příští setkání,...

 • 3. setkání svépomocné skupiny ve Zlíně (Zlín) 2015-04-16 18:44:41

  Zveme Vás všechny na třetí setkání svépomocné skupiny rodičů a blízkých lidí, kteří se starají o své rodinné příslušníky s psych. onemocněním, které se bude konat dne 24. dubna 2015 ve 14.00 hod. v salonku restaurace U Svatého Huberta na Zálešné ve Zlíně. Na programu bude sestavení našich...

 • Úvodníček (Hranice na Moravě) 2015-03-29 17:27:49

  Rodina a blízcí hrají v životě člověka s duševním onemocněním nezastupitelnou roli, a to nejen v procesu jeho uzdravování. Každá nemoc, zvláště pak nemoc dlouhotrvajícího rázu, znamená pro celou rodinu zátěž psychickou, sociální i finanční. Pokud se v rodině vyskytne nemoc, pak reakce na tento...

 • Setkání rodičů v Mostní ulici (Zlín) 2015-03-22 20:07:16

  Zveme Vás na další setkání rodičů a příbuzných, kteří pečují o psychicky nemocné a to dne 26. března 2015 ve 14.oo hod. opět v budově Horizontu na Mostní ulici ve Zlíně. Hostem bude pan Ing. Závišek - předseda OSPDN ČR (http://www.spdn-cr.org/). Téma: Účast na komunitním plánování, rozbor...

 • Organizace a náplň projektu na úrovni regionu Chrudim a okolí (O projektu) 2015-02-07 13:58:06

  Náplň projektu: Zjištění potřeb a očekávání členů rodičovské skupiny Náplň setkání rodičovských skupin - témata podle požadavku rodičovské skupiny např.: Vyrovnání se s nemocí - zpracování emocí, destigmatizace Problematika léčby, stravování, financí, bydlení, pracovní terapie Schizofrenie z...

 • Pozvánka na přednášku v PK Praha, Ke Karlovu (Aktuality) 2015-02-07 13:02:51

  Pozvánka na pravidelné setkání zástupců České psychiatrické společnosti s veřejností a uživateli péče Setkání se uskuteční 18.2.2015 od 16.00 hodin ve velké posluchárně Psychiatrické klinikyI.LF UK a VFN v Praze 2, Ke Karlovu 11. Téma: 1/ J.Vevera: Úvod – psychiatričtí pacienti jako pachatelé a oběti...

 • Setkání rodičů v Horizontu (Zlín) 2015-02-03 22:56:23

  Dne 12.2.2015 se v 16 hodin sejdou rodiče duševně nemocných v budově Horizontu v Mostní ulici ve Zlíně. 

 • Jednání na Ministerstvu zdravotnictví (Aktuality) 2015-02-02 20:32:14

  Dne 3.2.2015 jednání na Ministerstvu zdravotnictví s náměstkem panem profesorem Vymazalem. Účastní se pánové Závišek a Vaňo a paní Poljaková. Odloženo z důvodu nemoci.

 • Nový web (Aktuality) 2015-02-02 20:29:02

  Dnes jsme spustili zcela nový web Sympathey.

 • Nový pořad Václava Moravce (Aktuality) 2015-01-29 20:57:50

  Upoutávka na nový pořad Václava Moravce http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce