Organizace příbuzných duševně nemocných
 • Sympathea
  Sympathea
  Vítáme Vás na stránkách obecně prospěšné společnosti SYMPATHEA, o.p.s. - celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných, která vznikla v roce 2003 v Praze. SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice. Jestliže duševně nemocný najde své místo ve společnosti, kde žije, je to dobré nejen pro duševně nemocného, ale i pro tuto společnost.

Sympathea je celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných, která vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2003 v Praze. Aktivity Sympathey můžeme rozdělit na pražské (poradna, linka atd.), a na ty, které prezentují zájmy a činnosti příbuzenských aktivit v celé ČR (přednášky, lobbying, poradenství atd.). Organizace je od svého vzniku nezisková společnost, pro kterou pracují většinou příbuzní duševně nemocných.

Poslední novinky

 • Upoutávka na 2. plzeňskou konferenci o recovery! (Aktuality) 2019-11-26 21:17:00

  11.-12. února 2020 je v Plzni Mezinárodní konference o zotavení www.recovery2020.cz. Z Prahy promluví nebo vede workshopy Johan Pfeiffer, Martin Hollý, Pavel Říčan, Michal Kašpar, Miro Pastucha, … k tomu mraky cizinců. Tak srdečně zveme! Mgr. Mgr. Martin Fojtíček Ledovec, z.s., Ledce 1, 330...

 • Autorka knih pro rodinné příslušníky, poradkyně a blogerka Janine Berg-Peer v Praze! (Aktuality) 2019-11-26 21:02:49

  Janine Berg – Peer se svou dcerou Henriette byla 11.11.2019 milým hostem společného semináře CRPDZ a Sympathey, pořádaného v Praze pro rodinné příslušníky duševně nemocných z celé republiky. Mistrně překládala paní Veselá (na fotografii uprostřed). Janine (žije v Berlíně) napsala pro rodinné...

 • Schizofrenie - příručka pro pečovatele (Činnost evropské organizace EUFAMI) 2019-07-20 17:22:13

  Nejste na to sami! Příručka provází a podporuje ty, kteří se starají o lidi onemocnělé schizofrenií. Prostřednictvím příběhů rodin se dozvíte, jak pečovat o zdraví člověka se schizofrenií, ale i o vaše zdraví, nebo o tom, jak se připravit na návštěvu u lékaře a jak se vypořádat se stigmatem tohoto...

 • Rozhovor Daniely Schreyer s Dr. Rainerem Stroblem (Překlady) 2019-05-22 19:33:23

  Předkládáme vám zajímavý rozhovor s Dr. Rainerem Stroblem, rakouským sociálním psychiatrem. Řada informací z rozhovoru by byla pro rodiče lidí s duševním onemocněním velmi užitečná, zvláště když by se k nim dostala co nejdříve po výskytu duševního onemocnění. Letitá lékařská zkušenost Dr. Strobla a...

 • Překlad rozhovoru s lékařkou Sabine z časopisu KONTAKT (Překlady) 2019-03-03 18:09:12

  "Uvádíme překlad rozhovoru s mladou lékařkou Sabine, která navzdory svému onemocnění schizofrenií vystudovala medicínu. Pracuje nyní jako peer-poradkyně v organizaci lidí s duševním onemocněním Pro mente Vídeň. V článku uvedeném v časopisu KONTAKT rakouské organizace pečujících HPE, který...

 • Prohlášení zástupců organizací rodinných příslušníků (Aktuality) 2018-12-02 16:41:34

  Zásadně odsuzujeme účelové zneužití informací spojených s duševním onemocněním syna premiéra Babiše k politickým a tahanicím. Takové jednání silně poškozuje lidi s duševním onemocněním, jejich rodinné příslušníky a celou psychiatrickou péči s probíhající reformou. Zástupci organizací rodinných...

 • Výroční sjezd delegátů EUFAMI v Leuvenu dne 2.6.2018 (Aktuality) 2018-07-15 15:52:38

  Sjezdu EUFAMI (Evropské federace rodičovslých organizací), který se koná každý rok, se letos zúčastnilo 25 delegátů rodičovských organizací z Evropy. V dopoledním programu bylo mj. schvalování rozpočtu, výroční zprávy, pracovního plánu EUFAMI a kongres, který se bude příští rok konat ve Finsku. Došlo...

 • Nová výkonná ředitelka EUFAMI (Aktuality) 2018-01-28 19:01:41

  Novou výkonnou ředitelkou EUFAMI od 22. 1. 2018 se stala Margaret Walker. Margaret Walker dříve pracovala v sociálních a zdravotních službách na různých pozicích včetně organizací pracujících pro EU. Přejeme paní Walker hodně úspěchů v prosazování potřeb rodinných příslušníků osob s duševním...

 • Školící pobyt Poděbrady 2017 (Aktuality) 2017-12-11 20:07:01

  Sympathea, o.p.s. dostala na rok 2017 od Ministerstva zdravotnictví příspěvek na uspořádání školícího pobytu. Pobyt s přednáškami se konal v Poděbradech 24.-26.11. a byl určen rodinným příslušníkům lidí s vážným duševním onemocněním a jejich dětem z celé ČR. Záměrem školení bylo dozvědět se (mimo...

 • Podpora pro rodinné příslušníky lidí s duševní nemocí (Aktuality) 2017-11-11 10:37:06

  Vážení rodinní pečovatelé, potřebujete více informací o duševním onemocnění, možnostech léčby a zotavení, o systému služeb? Chcete se dozvědět více o tom, jaká máte prava, sdílet své potřeby s ostatními rodinnými příšlušníky a odborníky s vlastní zkušeností s duševní nemocí? Více v přiložených...

 • Aktuality z EUFAMI – říjen 2017 (Aktuality) 2017-10-18 06:06:02

  Členové výboru EUFAMI se setkali 22. září s cílem vytvořit strategii federace na léta 2019-2021. Více se dočtete v následujícím zpravodaji. 10. říjen je Světovým dnem duševního zdraví se zaměřením v tomto roce na duševní zdraví na pracovišti. EUFAMI přispěla svou vlastní kapitolou ke zprávě Světové...

 • Pacientská rada Ministerstva financí (Aktuality) 2017-10-18 05:59:45

  Sdělujeme, že do Pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví byly jako zástupci jediného zdravotního postižení přijaty dvě zástupkyně za duševně nemocné. Za klienty členka organizace Kolumbus paní Lacinová a za rodinné příslušníky paní Kolmanová z Ondřeje. Bližší na stránkách www.mzcr.cz...

 • První Pacientská konference (Aktuality) 2017-10-18 05:57:13

  Dne 4.října 2017 se konala historicky první Pacientská konference, spolupořádaná pacientskými organizacemi Dialogos a Kolumbus a rodičovskou organizací Sympathea. Pacientská konference měla velký úspěch a nebývalou návštěvnost. Jeden z organizátorů, Zbyněk Roboch ze spolku Dialogos, umístil...

 • Ředitelka EUFAMI v Praze (Aktuality) 2017-07-02 20:08:06

  Aagje Ieven, výkonná ředtelka EUFAMI, se zúčastnila konference o evropské mládeži v Praze. Dne 22. 6. 2017 se s ní setkala Jana Poljaková. Představila Aagje práci Sympathey a SPDN v souvislosti s Reformou psychiatrické péče. Aagje mluvila o chystaných oslavách 25 let od vzniku EUFAMI v prosinci...

 • Smuteční oznámení (Aktuality) 2017-02-15 19:09:55

  Vážení přátelé, s lítostí Vám oznamuji, že nás v pondělí 30.1. 2017 navždy opustil Jan F. Jaroš, ředitel Kolumbu. Vždy se usilovně snažil o destigmatizaci a zplnomocnění duševně nemocných. Věnujte prosím tichou vzpomínku jeho památce. Níže je smuteční oznámení a foto z rozloučení.

 • Zpráva ze setkání na téma stavu reformy psychiatrické péče (Aktuality) 2016-12-24 07:50:42

  Na PK Ke Karlovu proběhlo 14.12.2016 setkání uživatelů psych. péče se zástupci výboru PS ČLS JEP. Úvodní slovo přednesl nový předseda PS ČLS JEP doc. Martin Anders, ve kterém informoval o předpokladu pokračování v již rozpracovaných projektech: centra duševního zdraví, kdy v prvé fázi půjde o 5...

 • Dublinská deklarace (Překlady) 2016-12-24 07:36:04

  Překlad

 • Rodinní pečovatelé o osoby se schizofrenií jsou skrytými pracovními silami v bodě zlomu (Překlady) 2016-12-24 07:31:48

  Překlad

 • Zpráva o vystoupení v poslanecké sněmovně 1.11.2016 (Aktuality) 2016-11-23 05:54:27

  Dne 1.11.2016 se konala v Poslanecké sněmovně konference s názvem Společnost a duševně nemocní pod záštitou místopředsedkyně Zdravotního výboru paní Radky Maxové a její asistentky a ředitelky Inkluze, z.ú., paní Štěpánky Vajnerové. Po skončení konference slíbila paní poslankyně Maxová, že se se...

 • Prohlášení Platformy pro transformaci péče o duševně nemocné (Aktuality) 2016-07-17 08:24:30

  "Najde-li člověk s duševním onemocněním své místo ve společnosti, je to přínos nejen pro něho, ale pro celou společnost." Platforma pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním, která je seskupením zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací, i...

 • Zpráva o činnosti rodičovské skupiny - Informace o ID (Rodiče sobě) 2016-07-17 08:20:26

  Přednášela vedoucí odboru ID paní Irena Tolarová. Pokud duševně nemocný byl diagnostikován až po 18 roku a má plný důchod jen kolem 3500,--CZK, je možno si nechat vystavit potvrzení od jeho ošetřujícího lékaře, že nemoc se už rozeběhla před 18 rokem života a znovu zažádat o ID. Pokud nesouhlasím s...

 • Zpráva o činnosti rodičovské skupiny - Začlenění duševně nemocných (Plzeň) 2016-07-17 08:19:46

  Přednášel ředitel Ledovce pan Martin Fojtíček. Je důležité brát nemocné jako rovné sobě. Nestigmatizovat je. Nabízet pomocnou ruku a nevzdávat to, i když z počátku se setkáme třeba s odmítnutím. Většina duševně nemocných se dříve či později zapojí do aktivity. Měli bychom si brát poučení z ciziny,...

 • Výroční členská schůze EUFAMI 2016 (Aktuality) 2016-06-29 19:44:50

  Dne 28. 5. 2016 se v Leuvenu, Belgie, konala výroční schůze členských organizací Evropské federace organizací rodinných příslušníků duševně nemocných EUFAMI. Sympathea je jejím členem od r. 2006. V EUFAMI došlo k výrazné „genderové“ změně na postu prezidenta (Berta Johnsona nahradila Miia Männikkö z...

 • Zpráva o přednášce na PK Ke Karlovu ze dne 30.3.2016 na téma CDZ (Aktuality) 2016-04-07 20:33:42

  Přítomní odborníci: MUDr. Uhrová, MUDr. Hollý, MUDr. Papežová a MUDr. Vevera, Přednášející: MUDr. Hollý a MUDr. Papežová - Seznámení s rolí Center duševního zdraví (CDZ) Účel CDZ - včasná detekce a analýza psychózy, příznaky psychózy, krizové centrum, alespoň půl úvazku psychologa a psychiatra -...

 • 1. česká mezinárodní konference o recovery (Aktuality) 2016-02-28 21:42:54

  Dne 23.2.2016 se konala v Moving Station v Plzni 1. česká mezinárodní konference o recovery (úzdravě) pořádaná Ledovcem Plzeň. Byly uvedeny tři skvělé přednášky (Marka Raginse z Kalifornie, Zsolta Bugarszkiho z Estonska a Martina Hollého, řed. PNB). Zaznělo v nich hodně užitečných postřehů,...

 • Přednáška řed. PNB MUDr. Hollého (Aktuality) 2015-12-16 07:35:16

  Dne 16.12.2015 se koná ve Vondráčkově posluchárně PK Ke Karlovu přednáška pro veřejnost. Téma: Zdravotnický ombudsman.

 • Přednáška MUDr. Hollého (Aktuality) 2015-10-06 19:34:18

  Dne 16.9. se konala pravidelná přednáška určená pro pečovatele, uživatele a laickou veřejnost na Psychiatrické klinice Ke Karlovu, tentokrát o stagnující transformaci psychiatrické péče v ČR. Přednášejícím byl ředitel PN Bohnice MUDr. Martin Hollý.

 • Článek ke konferenci JDE TO (Aktuality) 2015-10-06 18:03:02

  Dne 17.9. se v Praze 5, v Drtinově ulici, konala konference JDE TO. Konferenci pořádala ČAPZ a hlavní jejím posláním byla DESTIGMATIZACE. Viz přiložený článek ČR se potýká s problémem péče o duševně nemocné:...

 • Pozvánka na autorské čtení (Hranice na Moravě) 2015-09-22 19:57:40

  Městská knihovna Hranice pořádá besedu s autorským čtením v rámci celostátního programu "Rodiče sobě" pod patronátem České asociace pro psychické zdraví: "VE STÍNECH ZA ZRCADLEM aneb O ŽIVOTĚ S PSYCHÓZOU" Podrobnosti najdete v pozvánce...

 • Laická poradna pro blízké nemocných psychózou (Laická poradna) 2015-06-30 19:20:25

  Jsme vděčni, že spolek Ondřej zajišťuje laickou poradnu pro blízké nemocných psychózou. Útěchu, zkušenosti, rady a naději poskytuje empatická dáma, která je sama maminkou již 20 let nemocného syna. http://www.sympathea.cz/o-nas/spolupracuji-s-nami telefonní kontakt: 723 942 835

 • Podporují nás (Podporují nás) 2015-06-03 21:14:21

  Oceňujeme, že nás podporují tyto organizace:   Česká asociace pro psychické zdraví Organizace uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých, poskytovatelů této péče a širší veřejnosti www.capz.cz Sympathea, o. p. s. celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných www.sympathea.cz Spolek Péče o...

 • Spolupracujeme (Spolupracují s námi) 2015-06-03 21:07:32

  Velmi rádi spolupracujeme s těmito organizacemi: Domov na hradě Rychmburk Celoroční pobytové zařízení pro osoby s chronickým duševním onemocněním starší 18 let, které potřebují ubytování, pomoc s léčbou a s péčí o vlastní osobu www.rychmburk.cz Terapeutická komunita Mýto Pobytového zařízení v...

 • KODEX (Kodex) 2015-06-03 20:55:41

  Motto: Pomáháme sobě, abychom mohli pomáhat svým blízkým Myslíme na sebe – na svůj cíl. Uvědomujeme si, že každý jsme zodpovědný sám za sebe. Vzájemný respekt Na schůzky chodíme včas, případně se omlouváme. Při schůzkách vypínáme vyzvánění u mobilního telefonu. Každý má právo na svůj názor – pokud...

 • Pozvánka na setkání 19. května (Hradec Králové) 2015-05-01 09:55:48

  Členové spolku Soutok, zapojeného do projektu Rodiče sobě, se sešli 21.dubna. Přívítali jsme mezi sebou 2 nové maminky a vyslechli jsme přednášku sociální pracovnice o možnostech sociálních dávek a sociálních zařízení pro psychotické pacienty. Zveme rodiče duševně nemocných na naše příští setkání,...

 • 3. setkání svépomocné skupiny ve Zlíně (Zlín) 2015-04-16 18:44:41

  Zveme Vás všechny na třetí setkání svépomocné skupiny rodičů a blízkých lidí, kteří se starají o své rodinné příslušníky s psych. onemocněním, které se bude konat dne 24. dubna 2015 ve 14.00 hod. v salonku restaurace U Svatého Huberta na Zálešné ve Zlíně. Na programu bude sestavení našich...

 • Úvodníček (Hranice na Moravě) 2015-03-29 17:27:49

  Rodina a blízcí hrají v životě člověka s duševním onemocněním nezastupitelnou roli, a to nejen v procesu jeho uzdravování. Každá nemoc, zvláště pak nemoc dlouhotrvajícího rázu, znamená pro celou rodinu zátěž psychickou, sociální i finanční. Pokud se v rodině vyskytne nemoc, pak reakce na tento...

 • Setkání rodičů v Mostní ulici (Zlín) 2015-03-22 20:07:16

  Zveme Vás na další setkání rodičů a příbuzných, kteří pečují o psychicky nemocné a to dne 26. března 2015 ve 14.oo hod. opět v budově Horizontu na Mostní ulici ve Zlíně. Hostem bude pan Ing. Závišek - předseda OSPDN ČR (http://www.spdn-cr.org/). Téma: Účast na komunitním plánování, rozbor...

 • Organizace a náplň projektu na úrovni regionu Chrudim a okolí (O projektu) 2015-02-07 13:58:06

  Náplň projektu: Zjištění potřeb a očekávání členů rodičovské skupiny Náplň setkání rodičovských skupin - témata podle požadavku rodičovské skupiny např.: Vyrovnání se s nemocí - zpracování emocí, destigmatizace Problematika léčby, stravování, financí, bydlení, pracovní terapie Schizofrenie z...

 • Pozvánka na přednášku v PK Praha, Ke Karlovu (Aktuality) 2015-02-07 13:02:51

  Pozvánka na pravidelné setkání zástupců České psychiatrické společnosti s veřejností a uživateli péče Setkání se uskuteční 18.2.2015 od 16.00 hodin ve velké posluchárně Psychiatrické klinikyI.LF UK a VFN v Praze 2, Ke Karlovu 11. Téma: 1/ J.Vevera: Úvod – psychiatričtí pacienti jako pachatelé a oběti...

 • Setkání rodičů v Horizontu (Zlín) 2015-02-03 22:56:23

  Dne 12.2.2015 se v 16 hodin sejdou rodiče duševně nemocných v budově Horizontu v Mostní ulici ve Zlíně. 

 • Jednání na Ministerstvu zdravotnictví (Aktuality) 2015-02-02 20:32:14

  Dne 3.2.2015 jednání na Ministerstvu zdravotnictví s náměstkem panem profesorem Vymazalem. Účastní se pánové Závišek a Vaňo a paní Poljaková. Odloženo z důvodu nemoci.

 • Nový web (Aktuality) 2015-02-02 20:29:02

  Dnes jsme spustili zcela nový web Sympathey.

 • Nový pořad Václava Moravce (Aktuality) 2015-01-29 20:57:50

  Upoutávka na nový pořad Václava Moravce http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce