Organizace příbuzných duševně nemocných
 • Sympathea
  Sympathea
  Vítáme Vás na stránkách obecně prospěšné společnosti SYMPATHEA, o.p.s. - celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných, která vznikla v roce 2003 v Praze. SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice. Jestliže duševně nemocný najde své místo ve společnosti, kde žije, je to dobré nejen pro duševně nemocného, ale i pro tuto společnost.

Sympathea je celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných, která vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2003 v Praze. Aktivity Sympathey můžeme rozdělit na pražské (poradna, linka atd.), a na ty, které prezentují zájmy a činnosti příbuzenských aktivit v celé ČR (přednášky, lobbying, poradenství atd.). Organizace je od svého vzniku nezisková společnost, pro kterou pracují většinou příbuzní duševně nemocných.

Poslední novinky

 • NEPETA ~ PEER rodič ~ Nová sympathea Tábor (Aktuality) 2024-04-22 13:18:47

  V roli moderátorky svépomocné skupiny neformálních pečovatelů NEPETA Tábor ~ ČLOVĚK s duševním onemocněním V RODINĚ ~ určené pro rodiče, sourozence, prarodiče, partnery, podporující osoby, pro všechny kdo chtějí “pečovat a pomáhat” nejen pro okres Tábor a podporou projektu RODIČE SOBĚ organizace...

 • Výroční zpráva 2022 (Výroční zprávy) 2024-04-22 13:02:12

  Hlavní aktivity SYMPATHEA, o.p.s. v r. 2022: Zapojení do Reformy péče o duševní zdraví: v Platformě pro transformaci péče o duševní zdraví v pracovní skupině k dětské a dorostové psychiatrii MZ ČR (Alena Müllerová) v Pražské Krajské koordinační skupině pro reformu na Magistrátu HMP                                                                                                                                                 v Odborné radě...

 • Pilot tréninkového programu EUFAMI Prospect plus (Aktivity) 2024-02-02 08:33:34

  Ve dnech 30.11. a 1.12. 2023 pořádala Sympathea, o.p.s. v Praze pilot tréninkového programu EUFAMI Prospect plus. Tento program má 4 části – 3 z nich určené jednotlivě pro rodiny a přátele lidí s duševním onemocněním, pro lidi se zkušeností a pro profesionální pracovníky zdravotních a sociálních...

 • Školení Prospektu v Madridu (Aktuality) 2023-06-28 20:26:03

  Ve dnech 20. až 23. dubna 2023 se ve španělském Madridu uskutečnilo mezinárodní školení základních dovedností zprostředkovatelů projektu Prospect. Zúčastnilo se ho 58 účastníků z 12 evropských zemí: Belgie, České republiky, Chorvatska, Finska, Francie, Řecka, Maďarska, Itálie, Nizozemska,...

 • Výroční zpráva 2020 (Výroční zprávy) 2023-01-14 23:10:22

  Hlavní aktivity SYMPATHEA, o.p.s. v r. 2020: Reforma psychiatrické péče (RPP) - zapojení Sympathey: v Platformě pro transformaci péče o duševní zdraví, z velké části online setkání kvůli Covidu. v Pražské Krajské koordinační skupině při reformě psych. péče na Magistrátu HMP, kontaktní i online...

 • Setkání v Cafe Therapy (Aktuality) 2023-01-14 22:33:33

  Zveme vás na první letošní setkání v Café Therapy, pořádané sdružením Ondřej, které se koná 17.1.2023! Dále každý měsíc v obvyklou dobu od 17h s paní Kašparovou, s paní Mgr. Jonákovou a hosty - více na stránkách https://sdruzeniondrej.cz. Další termíny najdete v sekci Terapie.

 • Výroční zpráva 2021 (Výroční zprávy) 2022-10-31 08:18:51

  Hlavní aktivity SYMPATHEA, o.p.s. v r. 2021: Zapojení do Reformy péče o duševní zdraví: -   v Platformě pro transformaci péče o duševní zdraví v pracovní skupině k dětské a dorostové psychiatrii MZ ČR v Pražské Krajské koordinační skupině pro reformu na Magistrátu HMP v Odborné radě Reformy péče o...

 • Druhé setkání k programu PROSPECT v ČR (Aktuality) 2022-06-28 08:30:59

  O víkendu 17.-19. 6. jsme měly po roce druhé setkání k tréninkovému programu EUFAMI – Prospect Rodina a přátelé. První setkání v r. 2021 proběhlo kvůli covidové situaci online, a to podle původní anglické verze Prospectu z r. 2001. Nyní v červnu 2022 jsme se sešly živě. Tentokrát jsme měly k dispozici...

 • Pozvánka na psychoterapii pro rodinné příslušníky duševně nemocných (Aktuality) 2022-02-08 07:51:35

  Za laskavého přispění Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na edukaci pod vedením psycholožky Mgr. Jany Jonákové, která se s námi rodiči stýká už...

 • Podzimní dění v Sympathee (Aktuality) 2021-10-25 08:09:52

  Po covidovém a letním období přinášíme informaci o naší činnosti na podzim 2021. Završením několikaměsíční práce SYMPATHEY na překladu a editaci aktualizovaného manuálu tréninkového programu Prospect Rodina a přátelé od EUFAMI je jeho krásná 154-stránková barevná verze. Designérka navrhla manuál...

 • Pozvánka na psychoterapii pro rodinné příslušníky duševně nemocných (Aktuality) 2021-09-20 07:51:35

  Za laskavého přispění Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na edukaci pod vedením psycholožky Mgr. Jany Jonákové, která se s námi rodiči stýká už...

 • Dopis nového presidenta EUFAMI (Aktuality) 2021-04-17 14:29:37

  Drazí kolegové, Představenstvo EUFAMI mě zvolilo prezidentem EUFAMI. Jmenuji se Urs Wuersch, přináším si s sebou více než 20 let zkušeností v práci pro švýcarskou organizaci péče o rodinu (VASK). Jsem si plně vědom problémů, s nimiž se pečovatelé každý den potýkají, a mohu vás ujistit, že tyto...

 • Tréninkový program Prospect online (Aktuality) 2021-03-18 07:10:38

  SYMPATHEA, o.p.s. představuje svépomocný tréninkový program Prospect online! V průběhu února a března 2021 probíhá každé úterý v podvečer svépomocný tréninkový program EUFAMI Prospect Rodiny a přátelé organizovaný poprvé v ČR rodičovskou organizací SYMPATHEA. Programu se účastní 9 rodinných...

 • Pozvánka a termíny schůzek ve Školské 2020 (Aktuality) 2020-03-06 22:00:12

  POZVÁNKA NA tzv. PSYCHOTERAPII PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH Za laskavého přispění (jak doufám) Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na...

 • Prohlášení na podporu reformy psychiatrické péče (Aktuality) 2020-03-06 21:52:54

  Jako lidé se zkušeností s duševním onemocněním a současně se zkušeností se současným modelem péče o duševní zdraví, chceme vyjádřit podporu probíhající reformě péče o duševní zdraví. Tuto reformu vnímáme jako nezbytnou pro zlepšení péče a vybudování komplexního systému, který bude zahrnovat také prevenci...

 • Upoutávka na 2. plzeňskou konferenci o recovery! (Aktuality) 2019-11-26 21:17:00

  11.-12. února 2020 je v Plzni Mezinárodní konference o zotavení www.recovery2020.cz. Z Prahy promluví nebo vede workshopy Johan Pfeiffer, Martin Hollý, Pavel Říčan, Michal Kašpar, Miro Pastucha, … k tomu mraky cizinců. Tak srdečně zveme! Mgr. Mgr. Martin Fojtíček Ledovec, z.s., Ledce 1, 330...

 • Autorka knih pro rodinné příslušníky, poradkyně a blogerka Janine Berg-Peer v Praze! (Aktuality) 2019-11-26 21:02:49

  Janine Berg – Peer se svou dcerou Henriette byla 11.11.2019 milým hostem společného semináře CRPDZ a Sympathey, pořádaného v Praze pro rodinné příslušníky duševně nemocných z celé republiky. Mistrně překládala paní Veselá (na fotografii uprostřed). Janine (žije v Berlíně) napsala pro rodinné...

 • Schizofrenie - příručka pro pečovatele (Činnost evropské organizace EUFAMI) 2019-07-20 17:22:13

  Nejste na to sami! Příručka provází a podporuje ty, kteří se starají o lidi onemocnělé schizofrenií. Prostřednictvím příběhů rodin se dozvíte, jak pečovat o zdraví člověka se schizofrenií, ale i o vaše zdraví, nebo o tom, jak se připravit na návštěvu u lékaře a jak se vypořádat se stigmatem tohoto...

 • Rozhovor Daniely Schreyer s Dr. Rainerem Stroblem (Překlady) 2019-05-22 19:33:23

  Předkládáme vám zajímavý rozhovor s Dr. Rainerem Stroblem, rakouským sociálním psychiatrem. Řada informací z rozhovoru by byla pro rodiče lidí s duševním onemocněním velmi užitečná, zvláště když by se k nim dostala co nejdříve po výskytu duševního onemocnění. Letitá lékařská zkušenost Dr. Strobla a...

 • Překlad rozhovoru s lékařkou Sabine z časopisu KONTAKT (Překlady) 2019-03-03 18:09:12

  "Uvádíme překlad rozhovoru s mladou lékařkou Sabine, která navzdory svému onemocnění schizofrenií vystudovala medicínu. Pracuje nyní jako peer-poradkyně v organizaci lidí s duševním onemocněním Pro mente Vídeň. V článku uvedeném v časopisu KONTAKT rakouské organizace pečujících HPE, který...

 • Prohlášení zástupců organizací rodinných příslušníků (Aktuality) 2018-12-02 16:41:34

  Zásadně odsuzujeme účelové zneužití informací spojených s duševním onemocněním syna premiéra Babiše k politickým a tahanicím. Takové jednání silně poškozuje lidi s duševním onemocněním, jejich rodinné příslušníky a celou psychiatrickou péči s probíhající reformou. Zástupci organizací rodinných...

 • Výroční sjezd delegátů EUFAMI v Leuvenu dne 2.6.2018 (Aktuality) 2018-07-15 15:52:38

  Sjezdu EUFAMI (Evropské federace rodičovslých organizací), který se koná každý rok, se letos zúčastnilo 25 delegátů rodičovských organizací z Evropy. V dopoledním programu bylo mj. schvalování rozpočtu, výroční zprávy, pracovního plánu EUFAMI a kongres, který se bude příští rok konat ve Finsku. Došlo...

 • Nová výkonná ředitelka EUFAMI (Aktuality) 2018-01-28 19:01:41

  Novou výkonnou ředitelkou EUFAMI od 22. 1. 2018 se stala Margaret Walker. Margaret Walker dříve pracovala v sociálních a zdravotních službách na různých pozicích včetně organizací pracujících pro EU. Přejeme paní Walker hodně úspěchů v prosazování potřeb rodinných příslušníků osob s duševním...

 • Školící pobyt Poděbrady 2017 (Aktuality) 2017-12-11 20:07:01

  Sympathea, o.p.s. dostala na rok 2017 od Ministerstva zdravotnictví příspěvek na uspořádání školícího pobytu. Pobyt s přednáškami se konal v Poděbradech 24.-26.11. a byl určen rodinným příslušníkům lidí s vážným duševním onemocněním a jejich dětem z celé ČR. Záměrem školení bylo dozvědět se (mimo...

 • Podpora pro rodinné příslušníky lidí s duševní nemocí (Aktuality) 2017-11-11 10:37:06

  Vážení rodinní pečovatelé, potřebujete více informací o duševním onemocnění, možnostech léčby a zotavení, o systému služeb? Chcete se dozvědět více o tom, jaká máte prava, sdílet své potřeby s ostatními rodinnými příšlušníky a odborníky s vlastní zkušeností s duševní nemocí? Více v přiložených...

 • Aktuality z EUFAMI – říjen 2017 (Aktuality) 2017-10-18 06:06:02

  Členové výboru EUFAMI se setkali 22. září s cílem vytvořit strategii federace na léta 2019-2021. Více se dočtete v následujícím zpravodaji. 10. říjen je Světovým dnem duševního zdraví se zaměřením v tomto roce na duševní zdraví na pracovišti. EUFAMI přispěla svou vlastní kapitolou ke zprávě Světové...

 • Pacientská rada Ministerstva financí (Aktuality) 2017-10-18 05:59:45

  Sdělujeme, že do Pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví byly jako zástupci jediného zdravotního postižení přijaty dvě zástupkyně za duševně nemocné. Za klienty členka organizace Kolumbus paní Lacinová a za rodinné příslušníky paní Kolmanová z Ondřeje. Bližší na stránkách www.mzcr.cz...

 • První Pacientská konference (Aktuality) 2017-10-18 05:57:13

  Dne 4.října 2017 se konala historicky první Pacientská konference, spolupořádaná pacientskými organizacemi Dialogos a Kolumbus a rodičovskou organizací Sympathea. Pacientská konference měla velký úspěch a nebývalou návštěvnost. Jeden z organizátorů, Zbyněk Roboch ze spolku Dialogos, umístil...

 • Ředitelka EUFAMI v Praze (Aktuality) 2017-07-02 20:08:06

  Aagje Ieven, výkonná ředtelka EUFAMI, se zúčastnila konference o evropské mládeži v Praze. Dne 22. 6. 2017 se s ní setkala Jana Poljaková. Představila Aagje práci Sympathey a SPDN v souvislosti s Reformou psychiatrické péče. Aagje mluvila o chystaných oslavách 25 let od vzniku EUFAMI v prosinci...

 • Smuteční oznámení (Aktuality) 2017-02-15 19:09:55

  Vážení přátelé, s lítostí Vám oznamuji, že nás v pondělí 30.1. 2017 navždy opustil Jan F. Jaroš, ředitel Kolumbu. Vždy se usilovně snažil o destigmatizaci a zplnomocnění duševně nemocných. Věnujte prosím tichou vzpomínku jeho památce. Níže je smuteční oznámení a foto z rozloučení.

 • Zpráva ze setkání na téma stavu reformy psychiatrické péče (Aktuality) 2016-12-24 07:50:42

  Na PK Ke Karlovu proběhlo 14.12.2016 setkání uživatelů psych. péče se zástupci výboru PS ČLS JEP. Úvodní slovo přednesl nový předseda PS ČLS JEP doc. Martin Anders, ve kterém informoval o předpokladu pokračování v již rozpracovaných projektech: centra duševního zdraví, kdy v prvé fázi půjde o 5...

 • Dublinská deklarace (Překlady) 2016-12-24 07:36:04

  Překlad

 • Rodinní pečovatelé o osoby se schizofrenií jsou skrytými pracovními silami v bodě zlomu (Překlady) 2016-12-24 07:31:48

  Překlad

 • Zpráva o vystoupení v poslanecké sněmovně 1.11.2016 (Aktuality) 2016-11-23 05:54:27

  Dne 1.11.2016 se konala v Poslanecké sněmovně konference s názvem Společnost a duševně nemocní pod záštitou místopředsedkyně Zdravotního výboru paní Radky Maxové a její asistentky a ředitelky Inkluze, z.ú., paní Štěpánky Vajnerové. Po skončení konference slíbila paní poslankyně Maxová, že se se...

 • Prohlášení Platformy pro transformaci péče o duševně nemocné (Aktuality) 2016-07-17 08:24:30

  "Najde-li člověk s duševním onemocněním své místo ve společnosti, je to přínos nejen pro něho, ale pro celou společnost." Platforma pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním, která je seskupením zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací, i...

 • Výroční členská schůze EUFAMI 2016 (Aktuality) 2016-06-29 19:44:50

  Dne 28. 5. 2016 se v Leuvenu, Belgie, konala výroční schůze členských organizací Evropské federace organizací rodinných příslušníků duševně nemocných EUFAMI. Sympathea je jejím členem od r. 2006. V EUFAMI došlo k výrazné „genderové“ změně na postu prezidenta (Berta Johnsona nahradila Miia Männikkö z...

 • Zpráva o přednášce na PK Ke Karlovu ze dne 30.3.2016 na téma CDZ (Aktuality) 2016-04-07 20:33:42

  Přítomní odborníci: MUDr. Uhrová, MUDr. Hollý, MUDr. Papežová a MUDr. Vevera, Přednášející: MUDr. Hollý a MUDr. Papežová - Seznámení s rolí Center duševního zdraví (CDZ) Účel CDZ - včasná detekce a analýza psychózy, příznaky psychózy, krizové centrum, alespoň půl úvazku psychologa a psychiatra -...

 • 1. česká mezinárodní konference o recovery (Aktuality) 2016-02-28 21:42:54

  Dne 23.2.2016 se konala v Moving Station v Plzni 1. česká mezinárodní konference o recovery (úzdravě) pořádaná Ledovcem Plzeň. Byly uvedeny tři skvělé přednášky (Marka Raginse z Kalifornie, Zsolta Bugarszkiho z Estonska a Martina Hollého, řed. PNB). Zaznělo v nich hodně užitečných postřehů,...

 • Přednáška řed. PNB MUDr. Hollého (Aktuality) 2015-12-16 07:35:16

  Dne 16.12.2015 se koná ve Vondráčkově posluchárně PK Ke Karlovu přednáška pro veřejnost. Téma: Zdravotnický ombudsman.

 • Přednáška MUDr. Hollého (Aktuality) 2015-10-06 19:34:18

  Dne 16.9. se konala pravidelná přednáška určená pro pečovatele, uživatele a laickou veřejnost na Psychiatrické klinice Ke Karlovu, tentokrát o stagnující transformaci psychiatrické péče v ČR. Přednášejícím byl ředitel PN Bohnice MUDr. Martin Hollý.

 • Článek ke konferenci JDE TO (Aktuality) 2015-10-06 18:03:02

  Dne 17.9. se v Praze 5, v Drtinově ulici, konala konference JDE TO. Konferenci pořádala ČAPZ a hlavní jejím posláním byla DESTIGMATIZACE. Viz přiložený článek ČR se potýká s problémem péče o duševně nemocné:...

 • Pozvánka na přednášku v PK Praha, Ke Karlovu (Aktuality) 2015-02-07 13:02:51

  Pozvánka na pravidelné setkání zástupců České psychiatrické společnosti s veřejností a uživateli péče Setkání se uskuteční 18.2.2015 od 16.00 hodin ve velké posluchárně Psychiatrické klinikyI.LF UK a VFN v Praze 2, Ke Karlovu 11. Téma: 1/ J.Vevera: Úvod – psychiatričtí pacienti jako pachatelé a oběti...

 • Jednání na Ministerstvu zdravotnictví (Aktuality) 2015-02-02 20:32:14

  Dne 3.2.2015 jednání na Ministerstvu zdravotnictví s náměstkem panem profesorem Vymazalem. Účastní se pánové Závišek a Vaňo a paní Poljaková. Odloženo z důvodu nemoci.

 • Nový web (Aktuality) 2015-02-02 20:29:02

  Dnes jsme spustili zcela nový web Sympathey.

 • Nový pořad Václava Moravce (Aktuality) 2015-01-29 20:57:50

  Upoutávka na nový pořad Václava Moravce http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce