Organizace příbuzných duševně nemocných

Drazí kolegové,

Představenstvo EUFAMI mě zvolilo prezidentem EUFAMI. Jmenuji se Urs Wuersch, přináším si s sebou více než 20 let zkušeností v práci pro švýcarskou organizaci péče o rodinu (VASK).

Jsem si plně vědom problémů, s nimiž se pečovatelé každý den potýkají, a mohu vás ujistit, že tyto výzvy jsou po celém světě stejné. Je mi ctí tyto výzvy přijmout a mohu vám slíbit, že společně se všemi našimi členy správní rady a nově zvoleným výkonným ředitelem Johnem Saundersem uděláme vše pro to, aby byla EUFAMI a s ní hlas pečujících slyšet po celé Evropě!

Během několika příštích měsíců vás budeme informovat o naší organizaci a našich cílech. Mezitím nás prosím informujte o tom, jak vám můžeme pomoci s vašimi potřebami. Jsem si vědom velké odpovědnosti, kterou mám, a budu se snažit, abych vám pomohl dosáhnout vašich a našich cílů.

Těším se na setkání s vámi a zůstávám s úctou

Váš Urs Wuersch

EUFAMI President

SYMPATHEA, o.p.s. představuje svépomocný tréninkový program Prospect online!

V průběhu února a března 2021 probíhá každé úterý v podvečer svépomocný tréninkový program EUFAMI Prospect Rodiny a přátelé organizovaný poprvé v ČR rodičovskou organizací SYMPATHEA. Programu se účastní 9 rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním z Prahy, Tábora, Nymburka, Hradce Králové, Chrudimi, Opavy, Brna, Zlína a Hodonína. Školitelkami jsou 2 členky SYMPATHEA.  

SYMPATHEA spolupracuje na tomto pilotním projektu v ČR s pěti evropskými organizacemi sdružujícími rodinné příslušníky a přátele lidí s duševním onemocněním z Finska, Švédska, Španělska, Francie a Slovinska s úkolem do programu zanést rady a zkušenosti po téměř 20 -letém provádění.

PROSPECT Rodiny a přátelé je tréninkový program vytvořený kooperací 16 členských organizací EUFAMI z 12 evropských zemí v 3 - letém projektu započatém r. 2001. Základní filosofií tréninkového programu Prospect je vystoupit z kruhu sociální izolace, omezení a diskriminace a umožnit účastníkům z řad rodin lidí s duševním onemocněním vydat se na cestu „zotavení“.

Trénink probíhá online pomocí zoomu.

sympathea-prospect-online.jpg

POZVÁNKA NA tzv. PSYCHOTERAPII PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH

Za laskavého přispění (jak doufám) Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na edukaci pod vedením psycholožky Mgr. Jany Jonákové, která se s námi rodiči stýká už sedmý rok a která pracovala jako psychosociální pracovnice s rozličnými klienty. Má zkušenosti i s otázkami v sociální oblasti… Setkání se budou i v tomto roce konat v učebně Café Therapy, v ulici Školská 30, Praha 1 /do kopečka cca 4. dům od stanice tramvaje ve Vodičkově ulici/. 

Na našich setkáních se můžete zeptat na cokoliv, co se týká onemocnění Vašeho dítěte (vesměs dospělého) či jiného příbuzného - co jsou psychózy, jak předcházet návratu onemocnění, jak zpravidla onemocnění probíhá, jak komunikovat s nemocnými, jaké jsou možnosti léčby (včetně informací o lécích), rehabilitace i sociální pomoci atd. 

Tato setkání jsou také místem, kde se můžete naučit relaxovat - získat podporu pro sebe, abyste svoji situaci lépe zvládali.

Náš projekt tzv. psychoterapie a edukace pro rodinné příslušníky poběží v roce 2020 již čtrnáctým rokem a příbuzní, kteří přicházejí, jsou rádi, že zde nacházejí příležitost konzultovat své zkušenosti s ostatními rodiči a dalšími blízkými duševně nemocných.

Bližší informace na telefonu 723 942 835

Blanka Kašparová / laická poradna pro rodiče duševně nemocných

ROK 2020

Vždy v době  17:00-20:00

ROK 2020

Vždy v době  17:00-20:00

Leden

úterý  21.1.                  

Červenec

úterý  21.7.

Únor

úterý  18.2.       

Srpen

úterý  18.8.

Březen

úterý  17.3.             

Září

úterý  15.9.

Duben

úterý  21.4.                

Říjen

úterý  13.10.

Květen

úterý  19.5.                                 

Listopad

úterý  10.11.

Červen

úterý  16.6.

Prosinec

úterý  8.12.

 

Jako lidé se zkušeností s duševním onemocněním a současně se zkušeností se současným modelem péče o duševní zdraví, chceme vyjádřit podporu probíhající reformě péče o duševní zdraví.

Tuto reformu vnímáme jako nezbytnou pro zlepšení péče a vybudování komplexního systému, který bude zahrnovat také prevenci a destigmatizaci.

Sami se na tomto procesu aktivně podílíme ať už jako dobrovolníci nebo na různých pracovních pozicích  jako peer konzultanti, peer lektoři, peer ambasadoři..

Vnímáme snahu nás efektivně zapojovat do rozhodovacích procesů na všech úrovních, což se dříve dělo jen zřídka. Naši účast chápeme jako pojistku naplňování našich potřeb.

Chápeme reformu péče o duševní zdraví jako unikátní příležitost pro změnu celého systému. Vidíme i některá úskalí a rizika, ale jsme přesvědčeni, že základní směřování reformy je v našem nejvyšším zájmu.

Dne 21. února 2020

Dialogos, z. s.    Dana Chrtková
Nevypusť duši, z. s.  Marie Salomonová
O nás s námi, z. s. Tomáš Sedláček
Kolumbus, z. s.    Michal Balabán
Sympathea, o. p. s.    Jana Poljaková

Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z. s.  Blanka Kašparová

11.-12. února 2020 je v Plzni Mezinárodní konference o zotavení www.recovery2020.cz. Z Prahy promluví nebo vede workshopy Johan Pfeiffer, Martin Hollý, Pavel Říčan, Michal Kašpar, Miro Pastucha, … k tomu mraky cizinců. Tak srdečně zveme!


Mgr. Mgr. Martin Fojtíček
Ledovec, z.s., Ledce 1, 330 14