Organizace příbuzných duševně nemocných

11.-12. února 2020 je v Plzni Mezinárodní konference o zotavení www.recovery2020.cz. Z Prahy promluví nebo vede workshopy Johan Pfeiffer, Martin Hollý, Pavel Říčan, Michal Kašpar, Miro Pastucha, … k tomu mraky cizinců. Tak srdečně zveme!


Mgr. Mgr. Martin Fojtíček
Ledovec, z.s., Ledce 1, 330 14

Janine Berg – Peer se svou dcerou Henriette byla 11.11.2019 milým hostem společného semináře CRPDZ a Sympathey, pořádaného v Praze pro rodinné příslušníky duševně nemocných z celé republiky. Mistrně překládala paní Veselá (na fotografii uprostřed).

Janine (žije v Berlíně) napsala pro rodinné příslušníky duševně nemocných tři knihy: „Schizofrenie je svinstvo, mami“, dosud nepřeloženou do češtiny, „Sebeobětování není řešení“ a „Moderování svépomocných skupin – rady, tipy, doporučení“, obě přeloženy do češtiny. V březnu 2020 ještě vyjde její 4. kniha o tom, jak se připravit na stáří: „Kdo se připravuje dříve, není přece hned mrtvý“.

Tématem semináře byla prezentace myšlenek z knihy „Sebeobětování není řešení“. Janine, skvělá a nadšená vypravěčka, nás přítomné velmi zaujala. Popudem k napsání knihy byl totální nedostatek vydaných praktických rad a doporučení pro soužití rodinných příslušníků se svými duševně nemocnými dětmi.

Při své prezentaci se Janine často obracela na svou dceru se zkušeností s duševním onemocněním, aby vysvětlila, jak se cítila a proč reagovala na různé situace určitým způsobem. Byli jsme svědky jak pohledu matky, tak dcery. To bylo velkým obohacením a na 3 hodiny (Janine by jistě zvládla i více) zcela upoutaly početné publikum.

Zásadně odsuzujeme účelové zneužití informací spojených s duševním onemocněním syna premiéra Babiše k politickým a tahanicím.

Takové jednání silně poškozuje lidi s duševním onemocněním, jejich rodinné příslušníky a celou psychiatrickou péči s probíhající reformou.

Zástupci organizací rodinných příslušníků SYMPATHEA, o.p.s. a Ondřej, z.s.

Sjezdu EUFAMI (Evropské federace rodičovslých organizací), který se koná každý rok, se letos zúčastnilo 25 delegátů rodičovských organizací z Evropy.

V dopoledním programu bylo mj. schvalování rozpočtu, výroční zprávy, pracovního plánu EUFAMI a kongres, který se bude příští rok konat ve Finsku. Došlo k volbám a následně k pravidelné obměně ve vedení organizace, Finka Mia Manniko obhájila post prezidentky EUFAMI na další 3 roky. EUFAMI má od ledna 2018 novou výkonnou ředitelku Britku Margaret Walker. Novým členem výboru se stal Slovinec Edo Belak. Členky Sympathey jej poznaly na kongresu v Bledu i v Basileji. Edo byl zvolen v nepřítomnosti, ze středo- a východoevropských zemí jsme na sjezdu byli 3 zástupci rodičovských organizací z Litvy, Bulharska a ČR, ostatní účastníci byli z Belgie, Holandska, NSR, Francie, Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Švédska, Velké Británie, Španělska a Portugalska. Sigrid Steffen z Rakouska vystřídá na sjezdech Geraldine Niedersuess a Friedrich Leidinger z NSR (nový člen výboru) střídá Janine Berg-Peer, jejíž 2 knihy (Sebeobětování není řešení a Budování svépomocné rodičovské organizace) jsou nyní díky CRPDZ v procesu překladu. Bude to jistě zajímavé počtení.

Na odpoledním programu byla prezentace činnosti zastoupených organizací a znalostní kvíz připravený paní Balestrou z Evropského pacientského fóra (EPF) o Evropském parlamentu, europoslancích, počtu křesel, představitelích, volbách aj.

Z pracovního plánu EUFAMI vyplynuly mezi jinými tato témata:

Působení EUFAMI na národní vlády, edukování rodinných příslušníků a jejich zplnomocňování ve svépomoci, mírnění stigmatu, léčba lidí s duševním onemocněním s respektem, vhodná pracovní místa pro ně a jejich začleňování do společnosti, proměna snů ve skutečnost...

Končící výbor EUFAMI: v něm po znovuzvolení zůstávají všechny 3 ženy a Švéd Per Torell (v tmavomodré košili). Uprostřed je prezidentka EUFAMI Mia.

Část účastníků sjezdu: uprostřed prezidentka Mia, vpravo od ní bývalý prezident Bert Johnson.

Novou výkonnou ředitelkou EUFAMI od 22. 1. 2018 se stala Margaret Walker. Margaret Walker dříve pracovala v sociálních a zdravotních službách na různých pozicích včetně organizací pracujících pro EU. Přejeme paní Walker hodně úspěchů v prosazování potřeb rodinných příslušníků osob s duševním onemocněním v celé Evropě.