Organizace příbuzných duševně nemocných

Sjezdu EUFAMI (Evropské federace rodičovslých organizací), který se koná každý rok, se letos zúčastnilo 25 delegátů rodičovských organizací z Evropy.

V dopoledním programu bylo mj. schvalování rozpočtu, výroční zprávy, pracovního plánu EUFAMI a kongres, který se bude příští rok konat ve Finsku. Došlo k volbám a následně k pravidelné obměně ve vedení organizace, Finka Mia Manniko obhájila post prezidentky EUFAMI na další 3 roky. EUFAMI má od ledna 2018 novou výkonnou ředitelku Britku Margaret Walker. Novým členem výboru se stal Slovinec Edo Belak. Členky Sympathey jej poznaly na kongresu v Bledu i v Basileji. Edo byl zvolen v nepřítomnosti, ze středo- a východoevropských zemí jsme na sjezdu byli 3 zástupci rodičovských organizací z Litvy, Bulharska a ČR, ostatní účastníci byli z Belgie, Holandska, NSR, Francie, Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Švédska, Velké Británie, Španělska a Portugalska. Sigrid Steffen z Rakouska vystřídá na sjezdech Geraldine Niedersuess a Friedrich Leidinger z NSR (nový člen výboru) střídá Janine Berg-Peer, jejíž 2 knihy (Sebeobětování není řešení a Budování svépomocné rodičovské organizace) jsou nyní díky CRPDZ v procesu překladu. Bude to jistě zajímavé počtení.

Na odpoledním programu byla prezentace činnosti zastoupených organizací a znalostní kvíz připravený paní Balestrou z Evropského pacientského fóra (EPF) o Evropském parlamentu, europoslancích, počtu křesel, představitelích, volbách aj.

Z pracovního plánu EUFAMI vyplynuly mezi jinými tato témata:

Působení EUFAMI na národní vlády, edukování rodinných příslušníků a jejich zplnomocňování ve svépomoci, mírnění stigmatu, léčba lidí s duševním onemocněním s respektem, vhodná pracovní místa pro ně a jejich začleňování do společnosti, proměna snů ve skutečnost...

Končící výbor EUFAMI: v něm po znovuzvolení zůstávají všechny 3 ženy a Švéd Per Torell (v tmavomodré košili). Uprostřed je prezidentka EUFAMI Mia.

Část účastníků sjezdu: uprostřed prezidentka Mia, vpravo od ní bývalý prezident Bert Johnson.

Novou výkonnou ředitelkou EUFAMI od 22. 1. 2018 se stala Margaret Walker. Margaret Walker dříve pracovala v sociálních a zdravotních službách na různých pozicích včetně organizací pracujících pro EU. Přejeme paní Walker hodně úspěchů v prosazování potřeb rodinných příslušníků osob s duševním onemocněním v celé Evropě.

Sympathea, o.p.s. dostala na rok 2017 od Ministerstva zdravotnictví příspěvek na uspořádání školícího pobytu. Pobyt s přednáškami se konal v Poděbradech 24.-26.11. a byl určen rodinným příslušníkům lidí s vážným duševním onemocněním a jejich dětem z celé ČR. Záměrem školení bylo dozvědět se (mimo jiné) o aktuálním stavu Reformy psychiatrické péče v ČR. Celkem i s přednášejícími přijelo do Poděbrad 40 účastníků. Níže jsou fotografie a úryvky z mnoha ohlasů účastníků školení.

"... slyšeli jsme přednášky odborníků zdravotních i sociálních služeb, kteří prezentovali své úsilí tyto služby změnit. Zdůrazňovali právo lidí s duševním onemocněním žít spokojený, nadějeplný a přínosný život i přes všechna omezení způsobená nemocí. Společně s přednášejícími jsme se shodli na potřebě deinstitucionalizace psychiatrické péče a zapojení duševně nemocných do své komunity získáním smysluplné společenské role."

"Bohužel jsem postrádala stanoviska zástupců obcí, psychiatrických nemocnic a zdravotních pojišťoven aj., jak oni vnímají svou roli v poskytování dostupných služeb duševně nemocným, za jejichž stav nesou zodpovědnost. Jakým způsobem jsou sami ochotni podílet se na destigmatizaci?"

Pozitivně hodnotím spoluúčast těch, kterých se prezentace nejvíce týkaly, a to přímo duševně nemocných. Věřím, že příkladů dobré praxe bude přibývat a že příležitostí k uskutečnění podobných víkendů bude i v budoucnu dostatek..."(účastnice z Chrudimské skupiny)

"...přednášky MUDr. Wolné, Mgr. Martina Fojtíčka, Mgr. Pavla Nováka, Mgr. Jany Poljakové, p. Blanky Kašparové a p. Jitky Kolmanové byly velmi zajímavé a přínosné.

Do budoucna bychom ocenili navazující přednášky na téma důchody, příspěvky na péči a možnosti získání průkazky ZTP pro duševně nemocné, bez kterých lze jen těžko docílit osamostatňování a osobní zodpovědnosti duševně nemocných. Dále pak bychom přivítali přednášky na možnosti a meze chráněného bydlení nebo možnosti odlehčovacích pobytů pro lidi s duševním onemocněním, když je jejich pečující rodič hospitalizován. 

V neposlední řadě jsou pro nás užitečná témata týkající se možností zaměstnání pro DN, aby neztratili smysluplnost života a měli možnost se aktivně zapojit do pracovního procesu a příliš se neupínali na svoje onemocnění. Zapojení do "normálního" života je pro duševně nemocné velmi důležité. Další témata by se mohla týkat stigmatizace duševně nemocných a další...(účastnice z Tábora)

Fotka z akce Poděbrady 2017 Fotka z akce Poděbrady 2017

Vážení rodinní pečovatelé, potřebujete více informací o duševním onemocnění, možnostech léčby a zotavení, o systému služeb? Chcete se dozvědět více o tom, jaká máte prava, sdílet své potřeby s ostatními rodinnými příšlušníky a odborníky s vlastní zkušeností s duševní nemocí?

Více v přiložených letácích.

Členové výboru EUFAMI se setkali 22. září s cílem vytvořit strategii federace na léta 2019-2021. Více se dočtete v následujícím zpravodaji. 10. říjen je Světovým dnem duševního zdraví se zaměřením v tomto roce na duševní zdraví na pracovišti. EUFAMI přispěla svou vlastní kapitolou ke zprávě Světové federace s tipy na péči o duševní zdraví při práci, která vyšla 25. září. Sdílejte také na hashtag #WorldMentalHealthDay nebo na #WMHD2017. Paul Nolan a ředitelka EUFAMI Aagje Ieven navštíví v Bruselu akci Duševní zdraví v Evropě.

Nakresli obrázek – Na chystanou aukci obrázků umělců se zkušeností s duševním onemocněním na téma "HOME" pořádanou 30. listopadu se přihlásilo deset umělců.

Mohli byste být Euro 'wiz' EUFAMI?strong> – Vedle aukce uměleckých děl organizuje EUFAMI kvízovou noc v Bruselu. Bude to příležitost setkat se s partnerskými asociacemi a dalšími evropskými bubblery v neformálním prostředí.

Co plní titulky?

Rozdíl mezi Východem a Západemstrong> – Lancet Psychiatry vydala mimořádně zajímavou přednášku o duševním zdraví ve Východní Evropě.

Peníze a duševní zdravístrong> - Výzkum, který provádí Mental Health UK ve spolupráci s členskou organizací EUFAMI Rethink Mental Illness, MindWise a Hafal. Zabývá se souvislostí mezi penězi a duševním zdravím. Péče o pečovatele – Výzkum EUFAMI

Péče o pečovatele (Caring4Carers) je teď k dispozici ve španělštině a dánštině. Český překlad k dispozici u SYMPATHEY.

EUFAMI v Paříži – 30. Kongresu ECNP v Paříži o výzkumu v oblasti onemocnění mozku se zúčastnila Martina Frager-Berlet (viceprezidentka) a Aagje Ieven.

EUFAMI V Londýně – pokračuje spolupráce s King's College London na on-line kurzu "Péče o osoby s psychózou a schizofrenií". Registrace od 9. 10.

EUFAMI v Evropě – EUFAMI je součástí nového projektu EU o forenzním duševním zdraví EU-VIORMED. Cílem projektu je zlepšit a standardizovat forenzní psychiatrickou péči v celé Evropě.

Co nás inspiruje

Cítíte se unaveni? – když musíte usilovně pracovat a přitom kombinovat práci a povinnosti spojené s péčí. Jak můžeme zůstat svěží? Získejte nápady z velmi tvořivé práce Amelie Mustaphy ve Smart London.

Art therapy – Provádíme řadu rozhovorů s umělci, kteří se účastní našich oslav 25. výročí založení EUFAMI. Sdílí s námi své umění, a také své životní příběhy. (Např. aktivistka a umělkyně Dolly Sen nebo naše zakladatelka Gusta roonickx.