Organizace příbuzných duševně nemocných

Sympathea, o.p.s. dostala na rok 2017 od Ministerstva zdravotnictví příspěvek na uspořádání školícího pobytu. Pobyt s přednáškami se konal v Poděbradech 24.-26.11. a byl určen rodinným příslušníkům lidí s vážným duševním onemocněním a jejich dětem z celé ČR. Záměrem školení bylo dozvědět se (mimo jiné) o aktuálním stavu Reformy psychiatrické péče v ČR. Celkem i s přednášejícími přijelo do Poděbrad 40 účastníků. Níže jsou fotografie a úryvky z mnoha ohlasů účastníků školení.

"... slyšeli jsme přednášky odborníků zdravotních i sociálních služeb, kteří prezentovali své úsilí tyto služby změnit. Zdůrazňovali právo lidí s duševním onemocněním žít spokojený, nadějeplný a přínosný život i přes všechna omezení způsobená nemocí. Společně s přednášejícími jsme se shodli na potřebě deinstitucionalizace psychiatrické péče a zapojení duševně nemocných do své komunity získáním smysluplné společenské role."

"Bohužel jsem postrádala stanoviska zástupců obcí, psychiatrických nemocnic a zdravotních pojišťoven aj., jak oni vnímají svou roli v poskytování dostupných služeb duševně nemocným, za jejichž stav nesou zodpovědnost. Jakým způsobem jsou sami ochotni podílet se na destigmatizaci?"

Pozitivně hodnotím spoluúčast těch, kterých se prezentace nejvíce týkaly, a to přímo duševně nemocných. Věřím, že příkladů dobré praxe bude přibývat a že příležitostí k uskutečnění podobných víkendů bude i v budoucnu dostatek..."(účastnice z Chrudimské skupiny)

"...přednášky MUDr. Wolné, Mgr. Martina Fojtíčka, Mgr. Pavla Nováka, Mgr. Jany Poljakové, p. Blanky Kašparové a p. Jitky Kolmanové byly velmi zajímavé a přínosné.

Do budoucna bychom ocenili navazující přednášky na téma důchody, příspěvky na péči a možnosti získání průkazky ZTP pro duševně nemocné, bez kterých lze jen těžko docílit osamostatňování a osobní zodpovědnosti duševně nemocných. Dále pak bychom přivítali přednášky na možnosti a meze chráněného bydlení nebo možnosti odlehčovacích pobytů pro lidi s duševním onemocněním, když je jejich pečující rodič hospitalizován. 

V neposlední řadě jsou pro nás užitečná témata týkající se možností zaměstnání pro DN, aby neztratili smysluplnost života a měli možnost se aktivně zapojit do pracovního procesu a příliš se neupínali na svoje onemocnění. Zapojení do "normálního" života je pro duševně nemocné velmi důležité. Další témata by se mohla týkat stigmatizace duševně nemocných a další...(účastnice z Tábora)

Fotka z akce Poděbrady 2017 Fotka z akce Poděbrady 2017

Vážení rodinní pečovatelé, potřebujete více informací o duševním onemocnění, možnostech léčby a zotavení, o systému služeb? Chcete se dozvědět více o tom, jaká máte prava, sdílet své potřeby s ostatními rodinnými příšlušníky a odborníky s vlastní zkušeností s duševní nemocí?

Více v přiložených letácích.

Členové výboru EUFAMI se setkali 22. září s cílem vytvořit strategii federace na léta 2019-2021. Více se dočtete v následujícím zpravodaji. 10. říjen je Světovým dnem duševního zdraví se zaměřením v tomto roce na duševní zdraví na pracovišti. EUFAMI přispěla svou vlastní kapitolou ke zprávě Světové federace s tipy na péči o duševní zdraví při práci, která vyšla 25. září. Sdílejte také na hashtag #WorldMentalHealthDay nebo na #WMHD2017. Paul Nolan a ředitelka EUFAMI Aagje Ieven navštíví v Bruselu akci Duševní zdraví v Evropě.

Nakresli obrázek – Na chystanou aukci obrázků umělců se zkušeností s duševním onemocněním na téma "HOME" pořádanou 30. listopadu se přihlásilo deset umělců.

Mohli byste být Euro 'wiz' EUFAMI?strong> – Vedle aukce uměleckých děl organizuje EUFAMI kvízovou noc v Bruselu. Bude to příležitost setkat se s partnerskými asociacemi a dalšími evropskými bubblery v neformálním prostředí.

Co plní titulky?

Rozdíl mezi Východem a Západemstrong> – Lancet Psychiatry vydala mimořádně zajímavou přednášku o duševním zdraví ve Východní Evropě.

Peníze a duševní zdravístrong> - Výzkum, který provádí Mental Health UK ve spolupráci s členskou organizací EUFAMI Rethink Mental Illness, MindWise a Hafal. Zabývá se souvislostí mezi penězi a duševním zdravím. Péče o pečovatele – Výzkum EUFAMI

Péče o pečovatele (Caring4Carers) je teď k dispozici ve španělštině a dánštině. Český překlad k dispozici u SYMPATHEY.

EUFAMI v Paříži – 30. Kongresu ECNP v Paříži o výzkumu v oblasti onemocnění mozku se zúčastnila Martina Frager-Berlet (viceprezidentka) a Aagje Ieven.

EUFAMI V Londýně – pokračuje spolupráce s King's College London na on-line kurzu "Péče o osoby s psychózou a schizofrenií". Registrace od 9. 10.

EUFAMI v Evropě – EUFAMI je součástí nového projektu EU o forenzním duševním zdraví EU-VIORMED. Cílem projektu je zlepšit a standardizovat forenzní psychiatrickou péči v celé Evropě.

Co nás inspiruje

Cítíte se unaveni? – když musíte usilovně pracovat a přitom kombinovat práci a povinnosti spojené s péčí. Jak můžeme zůstat svěží? Získejte nápady z velmi tvořivé práce Amelie Mustaphy ve Smart London.

Art therapy – Provádíme řadu rozhovorů s umělci, kteří se účastní našich oslav 25. výročí založení EUFAMI. Sdílí s námi své umění, a také své životní příběhy. (Např. aktivistka a umělkyně Dolly Sen nebo naše zakladatelka Gusta roonickx.

Sdělujeme, že do Pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví byly jako zástupci jediného zdravotního postižení přijaty dvě zástupkyně za duševně nemocné. Za klienty členka organizace Kolumbus paní Lacinová a za rodinné příslušníky paní Kolmanová z Ondřeje. Bližší na stránkách www.mzcr.cz ("Ministerstvo pacientů" zřizuje Pacientskou radu a samostatné Oddělení podpory práv pacientů...).

Dne 4.října 2017 se konala historicky první Pacientská konference, spolupořádaná pacientskými organizacemi Dialogos a Kolumbus a rodičovskou organizací Sympathea. Pacientská konference měla velký úspěch a nebývalou návštěvnost.

Jeden z organizátorů, Zbyněk Roboch ze spolku Dialogos, umístil nejdůležitější údaje z konference na stránku http://www.reformapsychiatrickepece.cz, kde můžete:

  • Shlédnout fotky z konference
  • Podívat se na obsah jednotlivých příspěvků
  • Diskutovat nad tématy patřící k reformě psychiatrie
  • Zanechat dotaz či vzkaz pro vystupující.(U dotazů se bude snažit zajistit jejich zodpovězení).