Organizace příbuzných duševně nemocných

Dne 16.12.2015 se koná ve Vondráčkově posluchárně PK Ke Karlovu přednáška pro veřejnost. Téma: Zdravotnický ombudsman.

Dne 16.9. se konala pravidelná přednáška určená pro pečovatele, uživatele a laickou veřejnost na Psychiatrické klinice Ke Karlovu, tentokrát o stagnující transformaci psychiatrické péče v ČR. Přednášejícím byl ředitel PN Bohnice MUDr. Martin Hollý.

Dne 17.9. se v Praze 5, v Drtinově ulici, konala konference JDE TO. Konferenci pořádala ČAPZ a hlavní jejím posláním byla DESTIGMATIZACE. Viz přiložený článek ČR se potýká s problémem péče o duševně nemocné: https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/cr-se-potyka-s-problemem-pece-o-dusevne-nemocne.

Pozvánka na pravidelné setkání zástupců České psychiatrické společnosti s veřejností a uživateli péče

Setkání se uskuteční 18.2.2015 od 16.00 hodin ve velké posluchárně Psychiatrické kliniky
I.LF UK a VFN v Praze 2, Ke Karlovu 11.

Téma:

1/ J.Vevera: Úvod – psychiatričtí pacienti jako pachatelé a oběti trestných činů 5 min
2/ A.Nawka: Stigmatizace psychiatrických pacientů 25 min
3/ M.Hollý: Psychiatrická ochranná léčba 25 min

Na setkání se těší

MUDr.Martin Hollý, předseda
ČPS JEP
Doc.MUDr.Jan Vevera, Ph.D.
MUDr.Tereza Uhrová, Ph.D.
koordinátoři programu

Dne 3.2.2015 jednání na Ministerstvu zdravotnictví s náměstkem panem profesorem Vymazalem. Účastní se pánové Závišek a Vaňo a paní Poljaková.

Odloženo z důvodu nemoci.