Organizace příbuzných duševně nemocných

Za veškerou podporu děkujeme těmto subjektům:

 

Lilly

 

 

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

 

 

Evropská federace EUFAMI

 

 

Lundbeck

 

Lundbeck

 

Janssen

 

Lundbeck

SYMPATHEA spolupracuje mezi jinými s těmito organizacemi:

 • SPDN - Spolek pomoci duševně nemocným - celonárodní organizace rodičů duševně nemocných
 • EUFAMI - European Federation of Associations of Families of People with Mental Illnes (Histogram)
 • Ondřej – občanské sdružení, Praha
 • CRPDZ - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
 • Občanské sdružení Kolumbus - pacientská organizace
 • ČAPZ - Česká asociace pro psychické zdraví
 • DIALOGOS, z.s - Společenství lidí s osobní zkušeností s duševním onemocněním.

Česká asociace pro psychické zdraví realizuje spolu s rodičovským sdružením SYMPATHEA, o.p.s., program Rodiče sobě určený rodičům potomků s psychotickým onemocněním.

O co jde

Chceme pomoci rodičům a blízkým lidí se závažným duševním onemocněním porozumět nemoci, její léčbě a rehabilitaci a dát jim příležitost k získání a sdílení potřebných informací i zkušeností a vytvořit tak podmínky pro úzdravu celé rodiny nemocného.

Program Rodiče sobě zcela patří rodičům: rodiče ho vymysleli, rodiče ho koordinují v regionech Česka a rodiče se ho účastní.

Níže najdete podrobnosti pro jednotlivé regiony. Můžete si také stáhnout Informační leták

Podrobnosti

Název projektu: Rodiče jako regionální koordinátoři Programu pro rodiče dětí a mladistvých se schizofrenií
Výzva: 1. výzva Fondu pro nestátní neziskové organizace
Číslo projektu: 3640071
Prioritní oblast: 2. Děti a mládež v ohrožení
Zprostředkovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti
Příjemce: Česká asociace pro psychické zdraví
Partner projektu: SYMPATHEA, o.p.s.
Období trvání projektu: 1.9.2014 – 28.2.2016
Celkové náklady projektu: 1 131 816 Kč
Výše přiděleného grantu: 955 166 Kč
Kontaktní osoba/Projektová manažerka: Mgr. Gabriela Drastichová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní osoba za partnera: Jana Poljaková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O co jde: Chceme pomoci rodičům a blízkým lidí se závažným duševním onemocněním porozumět nemoci, její léčbě a rehabilitaci a dát jim příležitost k získání a sdílení potřebných informací i zkušeností a vytvořit tak podmínky pro úzdravu celé rodiny nemocného.

Program Rodiče sobě zcela patří rodičům: rodiče ho vymysleli, rodiče ho koordinují v regionech Česka a rodiče se ho účastní.

V rámci programu Rodiče sobě jsme pro rok 2015 naplánovali měsíční svépomocné skupiny pro rodiče a blízké nemocných psychózou, besedy a semináře na Vámi zvolená témata, exkurze do organizací, které chcete poznat, rekondiční pobyt pro Vás i Vaše děti.

Kde se zapojit: Do programu Rodiče sobě se můžete zapojit v těchto městech: Praha, Tábor, České Budějovice, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Labem, Děčín, Brno, Zlín, Jihlava, Havlíčkův Brod, Hranice na Moravě, Opava, Bruntál.

Kontakt: Máte-li zájem o informace k programu Rodiče sobě, případně jste-li rozhodnutí zúčastnit se setkání rodičů, kontaktujte mne, prosím, na telefonu či e-mailem: Jana Poljaková, mobil: 777 240 504, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., skype: janapoljakova

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz

100 1687

Sympathea je celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných, která vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2003 v Praze. Aktivity Sympathey můžeme rozdělit na pražské (poradna, linka atd.), a na ty, které prezentují zájmy a činnosti příbuzenských aktivit v celé ČR (přednášky, lobbying, poradenství atd.). Organizace je od svého vzniku nezisková společnost, pro kterou pracují většinou příbuzní duševně nemocných.

Historie Sympathey

Organizace vznikla z iniciativy odborníků, kteří chtěli zlepšit informovanost a úroveň práce s rodinnými příslušníky v běžné lůžkové i ambulantní psychiatrické péči. Důvodem bylo, že rodiče nebyli dostatečně informováni o nemoci ani o plánu léčby, edukativní skupiny pro příbuzné byli spíše výjimkou. Naprostá většina rodičů měla podobné negativní zážitky. Odborníci sezvali rodiče z různých měst a podpořili jejich chuť dohromady pracovat a měnit kvalitu péče o duševně nemocné napříč republikou. Od r.2000 se scházela pracovní skupina složená převážně z rodičů, a ta připravila priority činnosti obecně prospěšné společnosti.

 • duševně nemocní mají stejná práva, stejné příležitosti a stejnou zodpovědnost jako ostatní lidé
 • příbuzní musí být informováni o nemoci a léčbě co nejdříve a průběžně
 • příbuzní stráví denně s nemocným nejvíce času (často řadu let), a proto by mělo být nasloucháno jejich potřebám ve vztahu k psychiatrické péči
 • příbuzní mají svá práva, která musí být rozpoznána a respektována

SYMPATHEA propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče – příbuzné, odborníky, pacienty, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice. 

 • spolupracovat s organizacemi odborníků a uživatelů psychiatrických služeb při tvorbě a přijetí zákonů o sociální pomoci a o duševním zdraví;
 • fungovat jako celostátní organizace rodinných příslušníků a přátel lidí, kteří trpí duševní nemocí, s cílem zlepšit péči v rámci hospitalizací s důstojným zacházením a právem na informace;
 • informovat veřejnost a ovlivňovat veřejné mínění s cílem zlepšit vnímání a pohled ze strany společnosti na lidi trpící duševní nemocí, na jejich rodinné příslušníky a přátele;
 • organizovat, v souladu s výše uvedenými cíli, semináře, přednášky, workshopy, konference, poradenství, svépomocné skupiny a jiné formy pomoci pro rodinné příslušníky a přátele lidí, kteří trpí duševní nemocí;
 • spolupracovat, v zájmu výše uvedených idejí, se státními a nestátními organizacemi (sdruženími, nadacemi apod.) u nás i v zahraničí.

Kroky organizace jsou v souladu s dokumentem: „Mental Health Action Plan for Europe“ – výzva k prioritním činnostem v dalších 5-10 letech (WHO European Ministerial Conference on Mental Health, Helsinky, leden 2005 )

 • aktivně zvyšovat povědomí o důležitosti duševního zdraví;
 • kolektivně bojovat se stigmatem, diskriminací a nerovností, a zplnomocňovat a podporovat lidi s duševními problémy a jejich rodiny, aby byli aktivně zapojováni do těchto aktivit
 • navrhnout a realizovat celkový, jednotný a efektivní systém péče o duševní zdraví, který bude zahrnovat osvětu, prevenci, léčbu a rehabilitaci, péči a úzdravu;
 • řešit potřebu kompetentních pracovních sil ve všech zmiňovaných oblastech
 • rozpoznávat zkušenosti a znalosti uživatelů péče a jejich příbuzných jako nezbytný základ pro plánování a rozvoj služeb.