Organizace příbuzných duševně nemocných

Rodiče sobě - Chrudim

Do programu Rodiče sobě se můžete zapojit i u Vás. Program Rodiče sobě v Chrudimi a okolí koordinuje Lenka Kořínková.

Máte-li zájem o informace k programu Rodiče sobě, případně jste-li rozhodnutí zúčastnit se setkání rodičů, kontaktujte mne, prosím, na telefonu či e-mailem:

Lenka Kořínková, mobil: 723 376 587, e-mail: lenka_jirmaskova@atlas.cz

Můžete si stáhnout Informační leták

Motto: ... Pomáháme sobě, abychom mohli pomáhat svým blízkým...

Jsem moc ráda, že Vás mohu přivítat na stránkách naší chrudimské skupiny programu Rodiče sobě.

V rámci projektu vytváříme skupinu lidí, kterou spojuje nejen láska a zájem o své blízké, ale bohužel i diagnóza nemocných. 
Jsme si vědomi, že když chceme pomáhat svým blízkým, musíme být nejprve v kondici my sami.
Pro co nejlepší zvládnutí situace potřebujeme informace o nemoci a možnostech její léčby.
V souvislosti s nemocí jsme také stavěni před řešení problémů praktického života.
To první čemu neunikneme, to jsou naše emoce.

Když poprvé slyšíme diagnózu našich blízkých, zastaví se "svět".
Nic nebude jako dřív, ani my sami.
Nejsme připraveni.
Nelze se připravit.
Cítíme se ukřivdění, osamělí, zmatení, hledáme viníka.
Ještě nevíme, že „to“ má i pozitiva.
Nevíme, že poznáme, jakou sílu a hloubku má naše láska a odhodlání pomoci.
Nevíme, jak najednou a rychle budeme mít srovnaný žebříček hodnot.
Nevíme, že nová situace bleskově prověří naše vztahy s nemocným, rodinou, okolím a se sebou samým.
Nevíme, že když budeme chtít, tak poznáme lidi, kteří nám rozumí, protože prožili nebo prožívají stejnou situaci.
Nevíme, že je mnoho možností, jak vše zvládnout a neuzavírat se ve své bolesti a starostech.
Nevíme, že stačí požádat o pomoc a "zaťukat na správná vrata".

U nás se nemusí ťukat, u nás je otevřeno.
Stačí se ozvat!
Pojďme si pomáhat a podporovat se navzájem.
Je jedno, jestli jsme na začátku nebo "už víme".
Je jedno, kde bydlíme.
Je jedno, jestli jsme matkami, otci, sourozenci, manželi, partnery, přáteli, dětmi nemocných.
Je důležité, že chceme pomáhat, a že chceme přijímat pomoc.
Všichni si máme co dát, všichni máme co přijímat.
Nejsme sami.

Těším se na vás.
Lenka Kořínková

Naše rodičovská skupina je na světě.

Díky podpoře paní ředitelky pobočky PDZ v Chrudimi – Mgr. Věře Pinkasové jsou členy skupiny především rodiče klientů této pobočky PDZ.

Se všemi rodiči, kteří projevili zájem o projekt, jsem se osobně setkala a společně jsme si ujasnili možnosti projektu a především potřeby rodičů. U všech jsme si stanovili konkrétní problematiku, na kterou se chtějí zaměřit a cíl.

V souladu s možnostmi rodičů jsme si stanovili pravidlo společného setkávání: měsíčně – třetí středa v měsíci od 10 hodin v PDZ Chrudim, Městský park 274. Prostory jsou rezervovány do 12 hodin, s možností maximálního prodloužení do 13 hodin.

První společné setkání proběhne 20. května 2015.

Obsah společných setkání budeme dlouhodobě plánovat a konkretizovat podle potřeb skupiny a v souladu s cíli jednotlivých rodičů.

Konkrétní obsah příštího setkání si upřesníme na závěr každé společné schůzky.

Rádi uvítáme na našich setkáních nové zájemce.

Jsem ráda, že jsem díky tomuto projektu poznala skvělé rodiče, kteří respektují, že psychóza je součástí jejich života a snaží se zlepšit život sobě i svým blízkým.

Velmi oceňuji vstřícný přístup Mgr. Pinkasové a za všechny rodiče děkuji kromě jiného za poskytnuté zázemí.

Přeji rodičům i sobě, aby naše společná práce splnila svůj účel a naplnila naše očekávání.

Věřím, že nám spolu bude hezky a už se na to těším.

 

Lenka Kořínková