Organizace příbuzných duševně nemocných

Rodiče sobě - Hradec Králové

Do programu Rodiče sobě se můžete zapojit i u Vás. Program Rodiče sobě v Hradci Králové a okolí koordinuje Jana Kučerová.

Máte-li zájem o informace k programu Rodiče sobě, případně jste-li rozhodnutí zúčastnit se setkání rodičů, kontaktujte mne, prosím, na telefonu či e-mailem:

Jana Kučerová, mobil: 732 773 185, e-mail: jankakucerova@post.cz

Můžete si stáhnout Informační leták

MOTTO: Pomáhat sobě, abychom mohli pomáhat druhým

Vítám Vás na stránkách naší skupiny Rodiče sobě, kterou chceme propojit se spolkem rodinných příslušníků a přátel osob s duševním onemocněním SOUTOK. Náš spolek se schází v Hradci Králové již déle než 11 let. Teď jsme získali kontakt na projekt Rodiče sobě, který nás oslovil. Naším cílem je získat ke spolupráci co nejvíce rodičů a přátel duševně nemocných lidí, abychom:

  • si mohli pomáhat společně zvládat pocity úzkosti, , které rodiče zažívají, když se dozví diagnózu svých dětí a zhroutí se jim svět, ale i sdílet naděje
  • mohli svým dětem pomáhat a zastávat se jich, když jsou svou nemocí stigmatizováni a okolí a společnost je odmítá
  • přispívali k destigmatizaci těchto nemocných
  • spolupracovali se sociálními a zdravotními úřady, zvali úředníky na naše setkání, aby věděli o potřebách našich dětí
  • se vzdělávali, věděli o nemoci svých blízkých co nejvíce a sledovali nové směry v léčení duševních onemocnění
  • podporovali reformu psychiatrické péče
  • byli slyšet, když media mluví o duševně nemocných jako o potenciálních vrazích a my víme, že to je jinak
  • si hlavně navzájem pomáhali a věděli, že nejsme sami!

Náš spolek se schází pravidelně každé třetí úterý v měsíci. Přijďte mezi nás, rádi Vás mezi sebou přivítáme.

Pokud máte zájem o naše setkávání, zavolejte mi. Těšíme se na vás.


Jana Kučerová

Členové spolku Soutok, zapojeného do projektu Rodiče sobě, se sešli 21.dubna. Přívítali jsme mezi sebou 2 nové maminky a vyslechli jsme přednášku sociální pracovnice o možnostech sociálních dávek a sociálních zařízení pro psychotické pacienty.

Zveme rodiče duševně nemocných na naše příští setkání, které se bude konat 19. května. Na setkání jsme pozvali MUDr. Bajera z FN v Hradci Králové. Setkáváme se v budově internátu za budovou MEDIMUM, naproti obchodního centera FUTURUM.