Organizace příbuzných duševně nemocných

Rodiče sobě - Plzeň

Motto:

"Život není to, co chceme, ale to, co máme a vydržíme."

Arnošt Lustig

Již několik let se schází rodičovský klub pod hlavičkou Ledovce o.s. v poradenském centru v Plzni. Nyní v tom chceme pokračovat pod hlavičkou rodičovského svépomocného sdružení, které si moderují rodiče.

Pokud máte zájem ozvěte se mi na tel: 774 875 882 nebo email msedlakova@email.cz.

 

Všichni máme někoho blízkého s duševním onemocněním.

Sdílené problémy jsou menší a uvidíte, že v tom nejste samotní.

Zjišťujeme informace o ID, sociálních dávkách, na které je nárok.

Přednášel ředitel Ledovce pan Martin Fojtíček.

Je důležité brát nemocné jako rovné sobě. Nestigmatizovat je.

Nabízet pomocnou ruku a nevzdávat to, i když z počátku se setkáme třeba s odmítnutím.

Většina duševně nemocných se dříve či později zapojí do aktivity.

Měli bychom si brát poučení z ciziny, kde mají jen pár akutních lůžek a doléčování se děje ambulantním způsobem.