Organizace příbuzných duševně nemocných

Rodiče sobě - Zlín

Do programu Rodiče sobě se můžete zapojit i u Vás. Program Rodiče sobě ve Zlíně a okolí koordinuje Jiřina Němcová.

Máte-li zájem o informace k programu Rodiče sobě, případně jste-li rozhodnutí zúčastnit se setkání rodičů, kontaktujte mne, prosím, na telefonu či e-mailem:

Jiřina Němcová, mobil: 603 168 364, e-mail: nemcovajirina@post.cz

Můžete si stáhnout Informační leták

Zveme Vás všechny na třetí setkání svépomocné skupiny rodičů a blízkých lidí, kteří se starají o své rodinné příslušníky s psych. onemocněním, které se bude konat dne 24. dubna 2015 ve 14.00 hod. v salonku restaurace U Svatého Huberta na Zálešné ve Zlíně. Na programu bude sestavení našich požadavků - jako uživatelů služeb psychiatrické péče.

Jiřina Němcová,

koordinátor "Rodiče sobě"

Zveme Vás na další setkání rodičů a příbuzných, kteří pečují o psychicky nemocné a to dne 26. března 2015 ve 14.oo hod. opět v budově Horizontu na Mostní ulici ve Zlíně.

Hostem bude pan Ing. Závišek - předseda OSPDN ČR (http://www.spdn-cr.org/).

Téma: Účast na komunitním plánování, rozbor tragických událostí ve Žďáru n/Sázavou a v Uherském Brodě. Příspěvky na péči  a další.

DSC02233

DSC02237

Dne 12.2.2015 se v 16 hodin sejdou rodiče duševně nemocných v budově Horizontu v Mostní ulici ve Zlíně.