Organizace příbuzných duševně nemocných

Aktivity společnosti Sympathea o.p.s.

  • laická telefonní poradna (mobil: 723 942 835, 777 240 504)
  • aktivní účast na konferencích a seminářích
  • zakládání rodičovských organizací v České republice
  • lobbying
  • přednášková činnost (například pro ČAS)
  • publikační činnost (kniha Matky za život dětí s vážným duševním onemocněním)
  • koordinace dalších rodičovských aktivit
  • překlady (deklarace a stanoviska EUFAMI a články ze zahraničních časopisů)

 

Zapojení SYMPATHEY o.p.s. do detistigmatizačních projektů

Členové rodičovských skupin (Sympathea, Ondřej, SPDN aj.) se zúčastnili několika destigmatizačních projektů, ne však jako jejich realizátoři. Jednalo se mj. o projekty "Změna" (CRPDZ a Amepra) z r. 2005 a "Péče o duševně nemocné - zapojení rodin a veřejnosti v ČR a ve Švýcarsku" (PNB) z r. 2013.

Role rodičů v těchto projektech byla vyprávět příběhy a předat zkušenosti z onemocnění svých synů a dcer, o utrpení, vnitřním boji, přijetí nebo nesmíření se s duševní nemocí. Forma vyprávění: písemná, v rozhlase, v televizi, v krátkých filmech, na tiskových konferencích, rozhovory se zvídavými laiky při propagaci projektů na veřejnosti. Nejúčinnějšími pro destigmatizaci jsme vyhodnotili krátká DVD, která jsme v rámci projektu natočili.("Právo volby", "Duševní nemoc")

Dalším destigmatizačním počinem bylo sepsání těchto příběhů a vydání knížky příběhů našich duševně nemocných synů a dcer pod názvem „Matky za život dětí s vážným duševním onemocněním“ v nákladu 1500 ks v r. 2013. Knihu ilustrovala dcera naší členky trpící duševní nemocí. Knihy jsme distribuovali hlavně v psychiatrických léčebnách, psychiatrických odděleních nemocnic, psychiatrických ambulancích, ve Fokusu a mezi samotnými rodiči, často podléhajícími autostigmatizaci.

Ze zahraničních zkušeností z EUFAMI měl obrovský úspěch celovečerní film americké režisérky Susan Smiley „Vyjdi ze stínu“ (Out of the shadow) z r. 2006, silný příběh matky trpící schizofrenií a dvou jejích dcer – jednou z nich je Susan.

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Podkategorie