Organizace příbuzných duševně nemocných

V roli moderátorky svépomocné skupiny neformálních pečovatelů NEPETA Tábor ~ ČLOVĚK s duševním onemocněním V RODINĚ ~ určené pro rodiče, sourozence, prarodiče, partnery, podporující osoby, pro všechny kdo chtějí “pečovat a pomáhat” nejen pro okres Tábor a podporou projektu RODIČE SOBĚ organizace Sympathea, o.p.s., organizujeme pravidelně první čtvrtek v měsíci, zatím plně na dobrovolnické bázi, sezení pro rodiče, příbuzné a přátele, kde se věnujeme rodině, sobě navzájem, vzájemně se podporujeme.

Na setkání zveme hosty z řad lékařů, psychiatrických sester, psychologů, úřadů, bytových, podpůrných organizací, z oblasti relaxace a osobního uvolnění.

Pravidelně třetí víkend v měsíci pořádáme "akci pro rodiče, děti a přátele" RODINA SPOLU - kultura, bowling, relaxace, výlet nebo jen posezení u kávy či čaje apod., plánujeme též organizovat pobytové akce.

Sdílením a poskytováním zkušeností, poradenstvím PEER rodiče (projekt NUDZ/CMHCD) nabízím též individuální sezení a čtvrtletně se účastním supervizí CMHCD.

Předávání si VLASTNÍCH - OSOBNÍCH zkušeností se ve skutečnosti a praxi jeví, jako velice účinná forma terapie a léku pro postupné “UZDRAVENÍ” všech zúčastněných - celé RODINY.

Tento rok se snažím mapovat a hlavně propojovat organizace a služby cíleně věnované péči o duševně nemocné nejen v okrese Tábor.

V současné době spolupracujeme:

  • Fokus, zs Tábor
  • ANA adiktologické centrum, Tábor
  • Centrum pomoci Sv. Františka, Bechyně

Dalším cílem naší svépomocné skupiny pro letošní rok je zveřejnění a sestavení návrhu na změnu dalšího ze závažných nedostatků našeho zdravotního a sociálního systému fakt, že intenzivní a pobytová forma TERAPIE není brána na zřetel a z hlediska "zdravotního" není považována za léčbu. MY žijící poruchu osobnosti či s blízkými s poruchou osobnosti (v různých formách, podobách a diagnózách) víme, že medikace je jistě pomocná v určitých fázích a průběhu, ale právě cílená a účinná terapie je pravý LÉK.

Jako členka spolku NOVÁ Sympathea, z.s. postupně oslovuji psychiatrické ambulance a ordinace, psychologické poradny, kouče a tento měsíc jsme oslovili Psychiatrické oddělení Nemocnice Tábor a Dětskou psychiatrickou nemocnici Opařany

Aktivně informujeme o projektech organizace Eufami:

  • Prospect Family and Friends - RODINA a PŘÁTELÉ - edukační program a péče pro rodinu a přátele
  • Prospect pro lidi s vlastní zkušeností - duševního onemocnění
  • Prospect Common Ground - SPOLEČNÝ ZÁKLAD - program odborné přípravy pracovníků ve
    zdravotnictví, sociální péči a službách

Uvedenými školícími programy nabízíme další účinnou formu pomoci a možnosti v péči o
naše blízké a jejich rodiny.

V Táboře 12.04.2024, Hana Průchová