Organizace příbuzných duševně nemocných

Hlavní aktivity SYMPATHEA, o.p.s. v r. 2020:

 1. Reforma psychiatrické péče (RPP) - zapojení Sympathey:
  • v Platformě pro transformaci péče o duševní zdraví, z velké části online setkání kvůli Covidu.
  • v Pražské Krajské koordinační skupině při reformě psych. péče na Magistrátu HMP, kontaktní i online setkání.
  • v Odborné radě Reformy psychiatrické péče, ředitelka Sympathey zastupuje neformální pečovatele na kontaktních i online setkáních.                                           -
 2. Pokračování projektu CRPDZ „Podpora neformálních pečovatelů“ s přispěním Sympathey. Podpora rodičovských peerů regionálních organizací v rámci projektu a ostatních neformálních pečovatelů v ČR se kvůli Covidu z velké části odvíjela telefonicky. Prostřednictvím projektu CRPDZ Sympathea spolupracovala na organizaci společného kontaktního setkání účastníků projektu. (červnový víkendový pobyt v Luhačovicích s odbornými přednáškami k tématům projektu).
 • Většinu společných akcí Sympathey s republikovou organizací pečovatelů o lidi s problémy duševního zdraví SPDN ČR a s pražskou organizací neformálních pečovatelů Ondřej, z.s. jsme uskutečnili online, což bylo velmi náročné. V těžkém covidovém období jsme se snažili věnovat naší zájmové skupině větší pozornost.
 1. Spolupráce s pacientskými organizacemi Dialogos a Kolumbus se odvíjela z velké části telefonicky a online.
 1. Stěžejní byla spolupráce Sympathey s Evropskou federací evropských rodičovských organizací Po celý rok se J Poljaková a A. Müllerová podílely na aktualizaci a přípravách uvedení unikátního tréninkového programu EUFAMI s názvem Prospect v ČR. Prospect vyvinula federace EUFAMI v 1. verzi r. 2004, nyní po téměř 20 letech je verze aktualizovaná, což je výsledkem společného online setkávání neformálních pečovatelů ze 6 organizací Evropy včetně Sympathey. Obě členky Sympathey a B. Chrudinová celý tréninkový program přeložily.

V r. 2020 se členky Sympathey přes obtíže covidové pandemie aktivně zúčastnily Druhé Recovery konference v Plzni v únoru a na podzim odloženého online XIII. Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLSJEP.

Od loňského roku je kvůli zvýšeným poplatkům původní banky účet Sympathey veden u            banky Fio, č. účtu je 2201686466 / 2010.

Příjmy: 11 922,- Kč               Výdaje:  45 499,- Kč