Organizace příbuzných duševně nemocných

Hlavní aktivity SYMPATHEA, o.p.s. v r. 2022:

 1. Zapojení do Reformy péče o duševní zdraví:
  • v Platformě pro transformaci péče o duševní zdraví

  • v pracovní skupině k dětské a dorostové psychiatrii MZ ČR (Alena Müllerová)

  • v Pražské Krajské koordinační skupině pro reformu na Magistrátu HMP                                                                                                                                                
  • v Odborné radě Reformy péče o duševní zdraví (Jana Poljaková)
  • při setkávání uživatelů a neformálních pečovatelů
 2. Pracovní schůzky s SPDN ČR k Reformě péče o duševní zdraví uskutečňované online, se členy Ondřeje, z.s., setkávání každý měsíc.
 3. Spolupráce s organizacemi uživatelů Dialogos a Kolumbus.
 4. Pokračování spolupráce SYMPATHEY, o.p.s. s EUFAMI, Evropskou federací organizací neformálních pečovatelů, na aktualizaci tréninkového programu Prospect a překladu této aktualizace. Prospect má 4 části, v letech 2020-21 to byla 1.část pro rodinné pečovatele, v r. 2022 jsme pracovali na dalších 3 částech: pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním, pro pracovníky ve zdravotnických a sociálních službách a na společném programu všech 3 skupin.
 5. V říjnu jsme se zúčastnili “kulatého stolu” v Senátu, ohledně Dostupnosti psychoterapie a tomuto i jiným tématům jsme se věnovali také na několika setkáních v NRZP (Národní rada zdravotně postižených) s jeho předsedou panem Krásou. Pan Krása neformálním pečovatelům zařídil překlad Slovinského zákona o duševním zdraví, jenž je inspirativní pro reformu duševního zdraví.
 6. Na podzim 2022 vystoupily za SYMPATHEU na sjezdu ČPS JEP Alena Müllerová a Blanka Kašparová s příspěvkem o potřebách neformálních pečovatelů.
 7. Blanka Kašparová a Mgr. Jana Poljaková se celoročně podílejí na činnosti Platformy a Národním akčním plánu pro transformaci psychiatrie.

Příjmy:             53 400 Kč

Výdaje:            46 700 Kč